ZENAR XL 6 S

ZENAR XL 6 S

  • 容量大
  • 低调的边缘设计
  • 清晰流畅的线条
  • 高品质陶瓷水槽易于维护保养
  • 可选配件:玻璃切菜板和不锈钢盆
  • 宽敞的龙头安装区域,提供更多安装空间

您的ZENAR XL 6 S 看起来是怎样的?

Article Image
产品货号 524177
花岗岩 SILGRANIT
陶瓷
配件
To the configured product
ZENAR XL 6 S

适合您的ZENAR XL 6 S的护理产品

适用于 ZENAR的更多产品