DALAGO 45-F

DALAGO 45-F

  • 大水槽为小空间内的使用带来更多的舒适度
  • 宽敞的龙头安装区域,保护台面远离水渍
  • 外观时尚,线条简洁流畅

您的DALAGO 45-F 看起来是怎样的?

Article Image
产品货号 525870
花岗岩 SILGRANIT
配件
To the configured product
DALAGO 45-F

适合您的DALAGO 45-F的护理产品

适用于 DALAGO的更多产品