ZEROX 700-U

ZEROX 700-U

  • 顶尖的直角设计,转角半径为零
  • 水槽款式多样,可自由随意组合,满足客户个性化需求
  • 溢水口和InFino下水提篮等高端配件 – 与水槽无缝衔接而且易清理
  • 组合方式多样的水槽系列,理想的配件解决方案

您的ZEROX 700-U 看起来是怎样的?

Article Image
产品货号 521593
不锈钢
配件
To the configured product
ZEROX 700-U

适合您的ZEROX 700-U的护理产品

适用于 ZEROX的更多产品