To, co dělá rozdíl, je naše firemní kultura

BLANCO

Jednání orientované na hodnoty a nadšení pro to, co děláme, lze cítit v každé oblasti podnikání, a to na všech úrovních.

Jsme přesvědčeni o tom, že aktivní firemní kultura založená na etických hodnotách je pro udržitelnost společnosti nezbytná.

Také rodinná skupina našich akcionářů vyjadřuje naše hlavní poslání - být vzorem pro další generace.

Naše hodnoty
Těchto 5 pojmů tvoří jádro našeho hodnotového systému

Firemní kultura společnosti BLANCO je bezesporu rovněž jedním z důvodů výjimečně vysoké loajality zaměstnanců. Poskytnutím tvůrčí svobody totiž otevírá nové perspektivy pro zapojení každého jednotlivce

Tato specifická kombinace jednání založeného na hodnotách a atraktivních možnostech individuálního rozvoje zaměstnanců z nás činí vyhledávaného zaměstnavatele.

Top Employer 2019 - BLANCO
Top Employer 2019 - BLANCO