Zodpovědnost

Pro odpovědné chování k sobě navzájem

BLANCO bere svou společenskou odpovědnost velmi vážně. Těžiště jeho aktivit spočívá v projektech v místech působení společnosti. Společnosti BLANCO leží na srdci především podpora dětí a mládeže. Při sportovních a hudebních projektech firma podporuje a rozvíjí pocit sounáležitosti a individualitu. Pozornost je přitom zaměřena především na iniciativy, které mohou mladé lidi nadchnout pro techniku, inovace a mezikulturní výměnu.

O rozsáhlé společenské angažovanosti firmy svědčí četné iniciativy ve spolupráci se školami, vysokými školami a organizacemi, jako je např. AFS Interkulturelle Begegnung e. V.

Firma BLANCO klade velký důraz na dodržování etických zásad podnikání a zavedla vlastní pravidla chování (směrnice compliance), která jsou závazná pro všechny zaměstnance.