Zaměstnanci, spolupráce a vedení

Zaměstnanci, spolupráce a vedení

Směrnice

Zaměstnanci, spolupráce a vedení jsou rozhodující pro úspěch společnosti.

 • Jsme poctiví a respektujeme etické hodnoty.
 • Svou roli plníme s odhodláním, kompetencí a profesionalitou.
 • Pracujeme efektivně a orientujeme na výsledky a řešení.
 • Přebíráme zodpovědnost a využíváme tvůrčí svobodu.
 • Jednáme s orientací na zákazníka, a to i v rámci společnosti.
 • Podporujeme se navzájem a jsme spolehliví a důslední.
 • Nasloucháme a komunikujeme přátelsky a otevřeně.
 • Dáváme včas jasnou a odpovídající zpětnou vazbu.
 • Pro další vývoj používáme konstruktivní argumenty.
 • Spolupracujeme s orientací na hodnoty a vzájemnou důvěru.
 • Hovoříme spolu a nikoli jeden přes druhého.
 • Jsme flexibilní a směle usilujeme o neustálé zlepšování.

Ve vedoucí funkci

 • vedeme zaměstnance s orientací na cíl, předkládáme výzvy a nabízíme podporu.
 • konstruktivně chválíme i kritizujeme.
 • přenášíme kompetenci a odpovědnost.
 • motivujeme sami sebe i ostatní k dosažení špičkového výkonu.
 • uvažujeme a jednáme napříč všemi oblastmi v zájmu celé společnosti BLANCO.
 • vytváříme klima podporující inovace.
 • jsme vzorem.