Přijměte místo.

Prostor pro angažovanost s vlastní zodpovědností

Pro obchodní úspěch firmy BLANCO jsou rozhodující naši zaměstnanci. Jejich výkonnost, kompetence a angažovanost jsou základem naší společnosti.

Hodnotově orientované jednání a respektování základních etických principů, jakož i slušné a uctivé chování mezi vedoucími pracovníky a zaměstnanci i mezi zaměstnanci samotnými tvoří ducha společnosti, „BLANCO Spirit". Takto jsme vytvořili kulturu důvěry, která nabízí prostor pro kreativitu a další inovace.

Práce ve společnosti BLANCO je náročná. Orientace na výkonnost, nároky na kvalitu a zaměření na dokonalost vyžadují od našich zaměstnanců skutečně velké nasazení. Společnost své zaměstnance podporuje řadou dalších vzdělávacích opatření a usnadňuje sladění profesionálních a soukromých cílů pomocí individuálně uzpůsobených řešení.

Jste nadprůměrně angažovaní a lákají vás výzvy? Pak se u nás můžete ucházet o zaměstnání.