Zodpovědnost

Žít v odpovědnosti

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility) – nebo též „udržitelnost“ – je ve všech svých aspektech již dlouho nedílnou součástí podnikové kultury BLANCO. Odpovědnost, ať už za naše zaměstnance, zákazníky, partnery, životní prostředí či společnost tedy prostupuje celou firmu BLANCO a každý den ovlivňuje naše jednání a myšlení.

Individuální odpovědnost


Podstatným rysem společnosti BLANCO je poskytování dostatečného prostoru zaměstnancům pro nezávislou angažovanost, a tím i velké zvýšení jejich důvěry ve společnost. Tato volnost je však spojena s povinností, aby každý zaměstnanec převzal osobní odpovědnost za naplnění této svobody projevu v zájmu našeho podniku. Velká část spokojenosti zaměstnanců a atraktivity firmy BLANCO jako zaměstnavatele je založena na vnímání této dvojice hodnot, důvěry a odpovědnosti.

Kolektivní odpovědnost


Firmy nesou mimořádnou společenskou odpovědnost. BLANCO tuto odpovědnost ochotně přebírá a v mnoha směrech ji naplňuje. Rodinná firma BLANCO spojená se svou zemí od počátku uvažuje a jedná udržitelným způsobem založeným na respektování hodnot. Společnost BLANCO například od roku 2008 zveřejňuje každé dva roky zprávu o udržitelnosti a zavázala se respektovat zásady etického podnikání.

Přehled našich certifikátů