Wettelijke bepalingen

Copyright

BLANCO kan noch de juistheid, noch de volledigheid, noch het actuele karakter van de informatie op deze website garanderen. Hetzelfde geldt voor de inhoud van externe websites waar deze website direct of indirect naar verwijst via hyperlinks. Copyright fotomateriaal van BLANCO mag enkel gebruikt worden voor redactionele of wetenschappelijke doeleinden. De auteursrechten zijn eigendom van de firma BLANCO GmbH + Co KG, Oberderdingen, en blijven integraal gelden bij het doorsturen van het fotomateriaal naar een archief via elektronische of manuele weg. Voor redactionele of wetenschappelijke doeleinden gebruikte, gewijzigde, gereproduceerde en/of per email verzonden afbeeldingen moeten als bron "Foto : Blanco" vermelden.

Afdruk/publicatie van de foto's is rechtenvrij

Wij vragen u ons evenwel steeds een exemplaar van de publicatie op papieren informatiedragers toe te sturen en ons een korte melding te sturen van publicatie via elektronische en filmische informatiedragers.