ONZE KLANTEN EN PARTNERS

ONZE KLANTEN EN PARTNERS

Bij BLANCO komt de klant op de eerste plaats. Als een specialist in het organiseren van spoelcentra is het onze ambitie om meer te weten dan andere bedrijven over de behoeften van onze internationale klanten wat spoeltafels, kranen en accessoires betreffen. Wij gebruiken deze kennis om onze producten en service te optimaliseren. Er is dan ook een constante wisselwerking in ervaring met onze handelspartners wereldwijd.

Onze klanten gebruiken onze producten dagdagelijks én voor verschillende jaren. Daarom moeten BLANCO producten voldoen aan de hoogste eisen inzake kwaliteit, design en concrete voordelen voor onze klanten.

We hechten veel belang aan een samenwerking met de handelspartners gebaseerd op langetermijn relaties en wederzijds vertrouwen. Onze service voor hen gaat zelfs nog een stap verder. We beseffen bijvoorbeeld hoe belangrijk het is voor onze handelspartners dat er een kwalitatieve, trouwe en accurate levering van onze goederen is en we investeren dan ook in grote mate in dit gebied.

Wij, BLANCO, zijn dan ook trots dat onze internationale partners ons vereenzelvigen met die criteria waar het merk BLANCO veel belang aan hecht.