BLANCO

Medewerkers

De competentie, het engagement, de creativiteit en de integriteit van onze werknemers zijn de belangrijkste factor voor het slagen van ons bedrijf. Wij helpen onze medewerkers om hun potentieel te verbeteren door middel van opleidingen, wij waken over de veiligheid van onze werkposten en streven naar een juiste verloning, gekoppeld aan de prestaties.

Wij motiveren onze werknemers door:

 • het vertrouwen dat wij hen schenken, volgens het principe "controle is goed, vertrouwen is beter"
 • een eerlijke behandeling, open informatie en een luisterend oor
 • soepelheid ten aanzien van fouten en aanmoediging van initiatief door overdracht van competentie en verantwoordelijkheid
 • hen doelgericht leiding te geven en uitzonderlijke prestaties te erkennen
 • hun professionele ontwikkeling te stimuleren
 • hen daar in te schakelen waar hun sterke punten liggen
 • het scheppen van een bedrijfsklimaat gericht op innovatie
 • ons engagement voor een ethische bedrijfsvoering
 • elke vorm van discriminatie te vermijden

Wij verwachten:

 • engagement en enthousiasme
 • loyale en vriendschappelijke werkrelaties volgens het principe "praat met elkaar, niet over elkaar"
 • integriteit, openheid en burgerzin
 • bedrijfsomvattend denken en handelen
 • klantgerichtheid