INLEIDING

Deze krachtlijnen weerspiegelen de overtuigingen en grondbeginselen die een maatstaf zijn voor ons handelen.

1. DE ONDERNEMING

BLANCO werd in 1925 gesticht door Heinrich BLANC. Het bedrijf maakt deel uit van de E.G.O. groep. Al meer dan 80 jaar produceren en verkopen wij kwaliteitsproducten en -systemen voor de huishoudelijke keuken, de grootkeuken, medisch meubilair en industriële componenten. Als internationale innovatieve onderneming luisteren wij naar de noden op de steeds evoluerende wereldmarkt.

2. ONZE VISIE

Als systeemaanbieder creëren en ontwikkelen wij samen met onze commerciële partners oplossingen die het werken in de huishoudelijke keuken, de grootkeuken en in de verzorgende sector, aantrekkelijker en lichter maken.

Wij onderkennen, wekken en vervullen de wensen van onze klanten. Wij ontwikkelen innovatieve, flexibele oplossingen die qua design, functionaliteit, kwaliteit en service toonaangevend zijn. Wij zetten hoog in op de competentie, het engagement en de creativiteit van onze werknemers, en op vooruitstrevende en milieuvriendelijke technologiëen omdat wij steeds een lengte voor willen zijn én 's werelds aantrekkelijkste leverancier. Wij willen onze klanten inspireren.

Ons motto is :

We do it !

3. KLANTEN

Tevreden en enthousiaste klanten zijn de maatstaf voor ons handelen; het zijn zij die onze toekomst bepalen. Wij schenken onze klanten voldoening door:

-een samenwerking gebaseerd op partnerschap en vertrouwen

-onze behulpzaamheid

-een behoeftegeoriënteerde ontwikkeling van probleemoplossingen

-een permanente uitwisseling van ervaringen met de gebruikers

-een betrouwbare levering en een competente service

4. WERKNEMERS

De competentie, het engagement, de creativiteit en de integriteit van onze werknemers zijn de belangrijkste factor voor het slagen van ons bedrijf. Wij helpen onze medewerkers om hun potentieel te verbeteren door middel van opleidingen, wij waken over de veiligheid van onze werkposten en streven naar een juiste verloning, gekoppeld aan de prestaties.

Wij motiveren onze werknemers door:

-het vertrouwen dat wij hen schenken, volgens het principe "controle is goed, vertrouwen is beter"

-een eerlijke behandeling, open informatie en een luisterend oor

-soepelheid ten aanzien van fouten en aanmoediging van initiatief door overdracht van competentie en verantwoordelijkheid

-hen doelgericht leiding te geven en uitzonderlijke prestaties te erkennen

-hun professionele ontwikkeling te stimuleren

-hen daar in te schakelen waar hun sterke punten liggen

-het scheppen van een bedrijfsklimaat gericht op innovatie

-ons engagement voor een ethische bedrijfsvoering

-elke vorm van discriminatie te vermijdenWij verwachten :

-engagement en enthousiasme

-loyale en vriendschappelijke werkrelaties volgens het principe "praat met elkaar, niet over elkaar"

-integriteit, openheid en burgerzin

-bedrijfsomvattend denken en handelen

-klantgerichtheid

5. PRODUCTEN EN DIENSTEN

Onze producten en diensten moeten:

-tegemoetkomen aan de wensen van onze klanten

-voldoen aan hoge esthetische eisen en positieve emoties oproepen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen

-werkverlichtend zijn

-installatie-, gebruiks- en servicevriendelijk zijn

-eenvoudig te gebruiken zonder onnodige gadgets

-de concurrentie steeds een stap voor zijnWij zetten hoog in op technische vooruitgang, veiligheid en milieuvriendelijkheid.

6. KWALITEIT

Onze ambitie om toonaangevende kwaliteit af te leveren veronderstelt de grootste inzet van het eerste tot het laatste contact met onze klanten en commerciële partners.

"Made by BLANCO" staat voor:

-innovatieve producten

-gebruiksveiligheid

-duurzaamheid

-functionaliteit

-esthetiek

-servicegerichtheid Wij wensen tevreden klanten die zich op onze kwaliteit kunnen verlaten.

7. CONCURRENTEN

-De concurrentie motiveert ons om onze prestaties te verhogen.

-Wij streven naar een loyale concurrentie.

-Wij respecteren hun intellectuele eigendom.

-Wij gaan een sportieve competitie met hen aan.

8. MILIEU

-Onze producten en productieprocessen moeten milieuvriendelijk zijn en de natuurlijke hulpbronnen ontzien.

-Wij willen actief deelnemen aan de bescherming en de verbetering van ons milieu.

-Door ons gedrag willen wij tonen dat economie en ecologie niet in tegenspraak met elkaar zijn.

9. OVERHEID

-Wij promoten goede betrekkingen met de overheid, gebaseerd op openheid en vertrouwen.

-Wij beseffen dat wij een sociale verantwoordelijkheid hebben voor onze regio.

-Wij ondersteunen de vrede, de verscheidenheid en de sociale integratie van alle mensen en respecteren andere culturen.

-Wij engageren ons binnen onze mogelijkheden voor het welzijn van de gemeenschap.

10. AANDEELHOUDERSWij honoreren het vertrouwen van onze aandeelhouders door:

-hun onderneming op een professionele en ethische manier, toegewijd en verantwoordelijk, te leiden

-zorgvuldig om te gaan met het ter beschikking gestelde kapitaal

-winst en waardevermeerderingen te realiseren

-kansen op te merken, maar risico's die het overleven van het bedrijf kunnen bedreigen te vermijden.Wij verwachten van onze aandeelhouders dat zij de groei van hun bedrijf blijven promoten en zich voor het behoud van arbeidsplaatsen en het scheppen van nieuwe banen inzetten.

11. LEVERANCIERS EN KREDIETVERSTREKKERS

-Onze relaties zijn gebaseerd op respect en wederzijds vertrouwen.

-Wij streven naar betrouwbare en langdurige relaties.

-Wij evalueren de prestaties van onze leveranciers en investeerders aan de hand van veeleisende maar eerlijke maatstaven.

-Wij betrekken onze leveranciers van bij het begin in de ontwikkeling van onze producten en probleemoplossingen.

-Wij richten ons op de internationale markt.

-Voor topprestaties geven wij de voorkeur aan regionale competetieve uitvoerders.

-Wij willen ons beperken tot een klein aantal financiële partners voor een samenwerking gebaseerd op vertrouwen, openheid en partnerschap.