Welkom in de BLANCO persruimte

Aanspreekpartner voor de pers

Direct contact voor journalisten

Voor al onze persmededelingen en informatie over onze nieuwe producten, kunt u contact opnemen met:

Hilde Meus
pr-consultant RCA
Tel.: 011 590 590
E-mail: hilde.meus@rca.be