Zaufajcie Państwo bateriom BLANCO, jakość - korzyścią dla Państwa zdrowia

Czysta woda to nasz wkład w Państwa zdrowie

Baterie kuchenne BLANCO - certyfikowana jakość

Bez zagrożeń dla zdrowia

Baterie BLANCO nie przekraczają dopuszczalnych norm wartości substancji szkodliwych dla zdrowia. Są drobiazgowo kontrolowane i ponadobowiązkowo certyfikowane, co potwierdza ich pełne zdrowotne
i higieniczne bezpieczeństwo.

Czysta woda to nasz wkład w Państwa zdrowie

BLANCO wykazuje się wysokim poczuciem odpowiedzialności wobec ludzi i środowiska naturalnego. Wszystkie części baterii BLANCO, które mają kontakt z wodą, zawierają wyłącznie dopuszczone do użytku materiały i są ciągle nadzorowane poprzez dobrowolnie przeprowadzane badania.

Dla Państwa oznacza to:

• codzienne poczucie higieny i ochrony zdrowia całej rodziny

• bezpieczeństwo użytkowania potwierdzone przy zakupie baterii

• zakup trwałego produktu wysokiej jakości

Baterie BLANCO podlegają ponadobowiązkowym badaniom, zgodnie z wymogami niemieckich przepisów w zakresie dostarczania wody pitnej i higieny, są certyfikowane przez DVGW CERT GmbH (Ośrodek Certyfikacyjny Niemieckiego Związku Gazowników i Wodociągowców).

Niezależnie od certyfikacji BLANCO prowadzi szczegółowe badania w zakresie konstrukcji i technologii, gwarantując tym samym higienę i bezpieczeństwo baterii. Badania są wykonywane przez niezależne instytuty.

Najważniejsze kryteria:

• nieszkodliwość użytych materiałów (wszystkie materiały, które mają kontakt z wodą, podlegają badaniom pod względem zawartości składników szkodliwych dla zdrowia oraz właściwości higienicznych)

• trwałość przy długim okresie użytkowania i kontakcie z gorącą i zimną wodą

• przepływ wody przez baterię przy zminimalizowanych stratach

• bezszmerowa praca

Woda jest najważniejszym produktem spożywczym.

Dlatego wszystkie baterie BLANCO przechodzą drobiazgowe kontrole jakości i ponadobowiązkowe badania. Skontrolowane materiały i komponenty dają Państwu gwarancję, że przepływająca przez baterię woda jest wysokiej jakości i nadaje się do spożycia.

Dzięki certyfikacji przez DVGW baterie BLANCO spełniają najwyższe, panujące obecnie standardy.

Certyfikowane przez DVGW
Zintegrowany zawór zwrotny
Zintegrowany zawór zwrotny zapobiega cofaniu się brudnej wody z komory zlewozmywaka do sieci.
Wyskiej jakości głowica z twałą uszczelką ceramiczną
Trwała głowica ceramiczna zapewnia precyzyjną regulację ilości i temperatury wody