Impressum

Impressum

Comitor Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność informacji zawartych na tej stronie. To samo odnosi się do treści stron internetowych osób trzecich, do których niniejsza strona odności się bezpośrednio lub pośrednio poprzez łącza.

COMITOR Sp. z o.o.
Centrala i Galeria Producenta
ul. Obywatelska 183
94-104 Łódź, Polska

tel. +48 42 689 10 11
fax +48 42 688 19 76
infolinia 801 BLANCO (25 26 26)
e-mail: office@comitor.pl: office@comitor.com.pl
http://www.blanco-germany.com/pl/pl/home.html

Zarząd:
Jerzy Wroński (Prezes Zarządu)
Magdalena Wrońska-Shohag (Członek Zarządu)

Rejestr handlowy:
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000088742
Kapitał zakładowy 3 850 000,00 PLN

Polityka prywatności
(Stan 01.2013)

Cieszymy się, że odwiedzili Państwo naszą stronę internetową i dziękujemy za zainteresowanie naszym przedsiębiorstwem, naszymi produktami i naszą stroną internetową.

Nasze zasady dotyczące ochrony Państwa prywatności
Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych firmowych jest bardzo ważnym zagadnieniem, które uwzględniamy w naszych procesach biznesowych. Z reguły nasze strony internetowe można odwiedzać bez podawania danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone i przechowywane w przypadku gdy przekażą nam je Państwo dobrowolnie.

Państwa dane osobowe, które zostały zgromadzone podczas wizyty na naszej stronie, są przetwarzane w sposób poufny i zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG) i innymi przepisami. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji stanowią część polityki naszego przedsiębiorstwa.

Zmiany legislacyjne i ciągły rozwój internetu sprawiają, że konieczne jest okazjonalne korygowanie naszej polityki prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania odpowiednich zmian.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
W celach administracyjnych i optymalnego zarządzania naszą stroną internetową podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej dokonujemy zapisu nazwy dostawcy Państwa usług internetowych, adresu strony, z której nas Państwo odwiedzacie, Państwa adresu IP, używanej przeglądarki, adresów stron, które Państwo przeglądacie na naszej stronie internetowej oraz daty i czasu trwania połączenia.
BLANCO używa plików cookies i aktywnych elementów strony (np. JavaScript). Jeśli w ustawieniach Państwa przeglądarki zaznaczona jest opcja odrzucania plików cookies, może to spowodować ograniczenie niektórych funkcji.
Pozostałe informacje osobiste jak nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail są przechowywane tylko wówczas, gdy podacie je Państwo dobrowolnie np. w przypadku rejestracji, zapytania lub w celu realizacji zamówienia.

Wykorzystywanie i ujawnianie danych osobowych i ich przeznaczenie
BLANCO gromadzi, przetwarza i wykorzystuje przekazane przez Państwa dane osobowe w celu przetwarzania i uzasadnionej ochrony własnych interesów, takich jak administrowanie danymi klientów i dostawców w celach zapytań, doradztwa i wsparcia dla klientów i potencjalnych klientów oraz w celach marketingowych.
W tym celu może być konieczne, przekazanie Państwa danych osobowych innym firmom należącym do grupy BLANCO lub na nasze zlecenie osobom trzecim, aby właściwie i szybko sprostać Państwa oczekiwaniom.
Przekazywanie danych osobowym instytucjom rządowym i władzom przebiega w ramach obowiązującego ustawodawstwa krajowego.

Bezpieczeństwo
BLANCO podejmuje niezbędne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, manipulacją, utratą lub bezprawnym ujawnieniem i dostępem do nich.
Nasz personel jest zobowiązany do zachowania tajemnicy danych zgodnie z § 5 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG), dostęp do danych odbywa się zgodnie ze specjalną procedurą. Nasze środki bezpieczeństwa są na bieżąco aktualizowane zgodnie z postępem technologicznym.

Linki do innych stron
Ewentualne dostępne linki do innych stron internetowych zostały wybrane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Na ich zawartość i zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych nie mamy wpływu.

Prawo do informacji
Na Państwa życzenie poinformujemy Was zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, czy i jakie Państwa dane są przez nas przechowywane. Jako zarejestrowanym użytkownikom, oferujemy Państwu możliwość wglądu w Państwa dane oraz ich usuwania lub modyfikowania.

Kontakt
Przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych jest nadzorowane przez naszego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.
W celu uzyskania dalszych informacji, złożenia skarg lub wniosków odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych należy skontaktować się bezpośrednio z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych.
E-Mail: datenschutz-kt@blanco.de

Informacje na temat stosowanych narzędzi:
Dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics
Aby użytkownicy witryny mogli zapobiegać wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics, opracowaliśmy dodatek do przeglądarki blokujący kod JavaScript Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Aby wyłączyć przesyłanie informacji, pobierz i zainstaluj ten dodatek w swojej przeglądarce. Dodatek rezygnacji z Google Analytics jest zgodny z przeglądarkami: Chrome, Internet Explorer 8-11, Safari, Firefox i Opera. Dodatek będzie działać w przeglądarce, gdy zostanie wczytany i uruchomi się poprawnie. W przeglądarce Internet Explorer pliki cookie innych firm muszą być włączone.

wyłączenie z Website- Tracking

Użycie przycisku Google +1

Nasza strona internetowa wykorzystuje przycisk “+1″ wyszukiwarki Google Plus, obsługiwanego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). Przycisk jest oznaczony symbolem “+1″ na białym lub kolorowym tle.

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, na której umieszczony jest taki przycisk, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Zawartość przycisku “+1″ zostaje przesłana z Google bezpośrednio do Państwa przeglądarki, która następnie łączy się ze stroną internetową. W związku z tym nie mamy wpływu na ilość danych przesłanych przez Google, przyjmujemy jednak, że Państwa adres IP zostanie zarejestrowany.

Informacje na temat celu i zakresu zbierania danych, dalszego ich przetwarzania i wykorzystywania przez Google oraz informacje na temat ochrony Państwa danych osobowych znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Jeśli są Państwo użytkownikiem Google Plus i nie życzycie sobie, żeby poprzez połączenie z naszą stroną internetową Google pobierało Wasze dane i powiązało je z danymi użytkowników, należy wylogować się z Google Plus przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Źródło: Schwenke & Dramburg Rechtsanwälte

Korzystanie z wtyczki Facebook

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki portalu społecznościowego facebook.com, obsługiwanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Wtyczki można rozpoznać po logo Facebook (biała litera „f“ na niebieskiej płytce lub znak „kciuk w górę“) lub są oznaczone dopiskiem “Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek Facebook można obejrzeć tutaj: http://developers.facebook.com/plugins.

Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, która zawiera takie wtyczki, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebook. Zawartość wtyczek zostaje nastęnie bezpośrednio przekazana przez Facebook do Państwa przeglądarki, która następnie łączy się ze stroną internetową. W związku z tym nie mamy wpływu na ilość danych przesłanych przez Facebook poprzez wtyczki i informujemy Państwa o naszym stanie wiedzy:

Poprzez wtyczkę Facebook otrzyma informację o odwiedzeniu naszej strony. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na Facebooku, Facebook może przypisać odwiedzenie naszej strony do Waszego konta. Podczas uruchamiania wtyczek takich jak np. przycisk "Lubię to!" lub dodanie komentarza, Państwa przeglądarka przekaże odpowiednią informację bezpośrednio do Facebooka i tam zostanie ona zapisana. Jeśli nie są Państwo użytkownikiem Facebooka, istnieje mimo to możliwość odczytania Państwa adresu IP przez Facebook i zapisania go.

Informacje na temat celu i zakresu zbierania danych, dalszeg ich przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook oraz informacje na temat ochrony Państwa danych osobowych znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: http://www.facebook.com/policy.php.

Jeśli są Państwo użytkownikiem Facebooka i nie życzycie sobie, żeby poprzez połączenie z naszą stroną internetową Facebook pobierał Wasze dane i powiązał je z danymi użytkowników, należy wylogować się z Facebooka przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

Możliwe jest również zablokowanie wtyczek Facebook w Państwa przeglądarce, np. przez “Facebook Blocker“.

Źródło: Schwenke & Dramburg Rechtsanwälte
BLANCO GmbH + Co KG

Dział Serwisu i Reklamacji - Centrala: 42 689 10 17 / 19

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek: 8.00 -16.00

sobota, niedziela: nieczynne