BLANCO

Odpowiedzialność

podstawowa zasada kultury organizacyjnej firmy

BLANCO od samego początku podejmuje działania zgodnie z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (Corporate Social Responsibility - CSR).

Odpowiedzialność indywidualna

BLANCO zapewnia swoim pracownikom wiele swobody twórczej. Wiąże się to z udzieleniem im przez firmę dużego kredytu zaufania. Swoboda ta jest jednak połączona z zobowiązaniem do przejęcia przez każdego z pracowników odpowiedzialności za korzystanie z niej zgodnie z zasadami firmy. Ralacje pomiędzy zadowolonymi pracownikami i BLANCO, jako atrakcyjnym pracodawcą, opierają się na wzajemnym zaufaniu i zobowiązaniu.

Odpowiedzialność zbiorowa

Przedsiębiorstwa ponoszą szczególną odpowiedzialność społeczną. BLANCO w sposób świadomy
i zaplanowany podejmuje działania odpowiedzialne społecznie.

Od roku 2008, co dwa lata, firma publikuje raport zrównoważonego rozwoju.

Other downloads