Kraichgau

Ochrona środowiska

Główną zasadą koncepcji zrównoważonego rozwoju jest życie w przyszłości i ukierunkowanie na wykorzystanie współczesnych zasobów w sposób, który nie ograniczy ich na potrzeby przyszłych pokoleń.

BLANCO już od ponad dekady podejmuje ten pogląd a aspekty dotyczące ekologii, ekonomii
i socjalnego zrównoważonego rozwoju umieszcza w swoich wytycznych korporacyjnych oraz dotyczących ochrony środowiska. Uważamy zrównoważony rozwój działalności gospodarczej za ważny warunek stabilności gospodarczej i długotrwałego sukcesu.

Dla rodzinnego przedsiębiorstwa związanego z regionem ważna jest ochrona środowiska, w którym żyjemy my i rodziny naszych pracowników. Dbamy, by środowisko to było zachowane i chronione. Dlatego odpowiedzialność za ochronę środowiska jest widoczna na szczeblu zarządzania.

REACH - rozporządzenie (EG) Nr. 1907/2006