BLANCO

Pracownicy

Nasi pracownicy są kluczem do sukcesu BLANCO. Ich wydajność, kompetencje i zaangażowanie są podstawą firmy.

Postępowanie zorientowane na wartości i przestrzeganie podstawowych zasad etycznych przez wszystkich pracowników kształtują przedsiębiorstwo. Wszyscy pracownicy odnoszą się wobec siebie
z szacunkiem. Jedną z żelaznych zasad w firmie jest motto: "Rozmawiamy ze sobą, nie mówimy o sobie nawzajem". To wszystko razem tworzy kulturę zaufania, zaufanie umożliwia wdrażanie innowacyjności.

Praca w BLANCO przeznaczona jest dla ambitnych. Wydajnością, zorientowaniem na jakość
i nastawieniem na splendor wymagamy wiele od naszych współpracowników. Firma wspiera ich
w ramach różnych działań szkoleniowych. Uzgadniając cele zawodowe i osobiste wspieramy pracowników poprzez indywidualnie dopasowane rozwiązania.