BLANCO

Społeczeństwo

BLANCO wykazuje się wysokim poczuciem odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Koncentrujemy się na projektach organizowanych w miejscach naszej działalności. Szczególnie leży nam na sercu pomoc dla dzieci i młodzieży. BLANCO wspiera rozwój poczucia wspólnoty i indywidualizmu przy sportowych i muzycznych projektach. Oprócz tego wspieramy zwłaszcza inicjatywy, które wzbudzają
w młodych ludziach zainteresowanie techniką, innowacjami i wymianą międzykulturową.

Liczne akcje organizowane we współpracy ze szkołami, uczelniami i organizacjami, jak AFS Interkulturelle Begegnung e.V. (organizacja zajmująca sie międzynarodową wymianą młodzieży) świadczą o społecznym zaangażowaniu przedsiębiorstwa.

Jako członek CRT (Caux Round Table) BLANCO postępuje zgodnie z zasadami etyki w biznesie. Firma opracowała również własne zasady postępowania, które są wiążące dla wszystkich pracowników.