BLANCO

Zasady, którymi się kierujemy

Przekonania i zasady jako kryterium naszego postępowania

Słowo wstępne

Wytyczne te są zbiorem naszych przekonań i zasad, które są i powinny być kryterium naszych działań.

1. Przedsiębiorstwo

Firma BLANCO została założona w 1925 roku przez Heinrich'a Blanc E.G.O.

Produkujemy i wprowadzamy na rynek innowacyjne produkty i systemy najwyższej jakości, w zakresie wyposażenia kuchni w domu, wyposażenia dla gastronomii oraz wyposażenia medycznego i komponentów przemysłowych.

Jako międzynarodowa firma rodzinna kierujemy się wymogami wciąż zmieniającego się rynku światowego.

Od 2007 r działamy na naszych rynkach za pośrednictwem niezależnych od siebie spółek.

2. Nasza wizja

Chcemy inspirować naszych klientów innowacyjnymi rozwiązaniami systemowymi, skupionymi wokół centrum zlewozmywakowego o profesjonalnymi wzornictwie i najlepszej jakości oraz wysokiej wartości użytkowej.

Chcemy być najbardziej atrakcyjnym i wiądącym dostawcą, który poprzez swoją doskonałość i niezawodność, zwłaszcza z zakresie obsługi serwisowej, zdobył znacząca pozycję na światowym rynku.

Chcemy współpracować z naszymi partnerami w sposób odpowiedzialny, za pośrednictwem zaangażowanych i kompetentnych pracowników.

Chcemy osiągnąć rentowny wzrost i zrównoważoną stabilność firmy.

3. Klienci

Zadowoleni klienci są wyznacznikiem naszych działań, decydują o naszej przyszłości.

Zadowolenie klienta zdobywamy:

partnerską i pełną zaufania współpracą

uprzejmością i uczynnością

rozwojem zorientowanym na popyt i realizacją rozwiązywania problemów

stałą wymianę doświadczeń z Państwem

niezawodnymi, bezbłędnymi dostawami i profesjonalną realizacją usług serwisowych.

Zasady te dotyczą również "klientów" wewnątrz firmy i naszej grupy przedsiębiorców.

4. Pracownicy

Kompetencja, zaangażowanie, kreatywność i uczciwość naszych pracowników to najważniejsze elementy sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Pomagamy naszym pracownikom w zwiększaniu ich wydajności poprzez szkolenia i doskonalenie zawodowe, troszczymy się o bezpieczeństwo w naszych miejscach pracy i dbamy o sprawiedliwe wynagrodzenie, adekwatne do osiągniętych wyników.

Motywujemy pracowników, poprzez: okazywanie im naszego zaufania zgodnie z zasadą: kontrola dobra rzecz, lecz zaufanie jeszcze lepsza.

uczciwe traktowanie, otwarte infomowanie i słuchanie ich

okazywanie tolerancji i umożliwienie samodzielnego postępowania poprzez przekazanie kompetencji i odpowiedzialności

ukierunkowanie na określony cel i docenianie wybitnych osiągnięć

wspieranie ich rozwoju zawodowego

obsadzanie na stanowiskach, które są zgodne z ich mocnymi stronami

stwarzanie przyjaznego innowacjom kliatu

nasze zaangażowanie w etyczne postępowanie w biznesie

unikanie dyskryminacji.

Oczekujemu:

zaangażowania i zapału

przyjaznego i uczciwego postępowania względem współpracowników, zgodnie z zasadą: rozmawiać ze sobą, a nie o sobie

uczciwości, otwartości i odwagi cywilnej

przedsiębiorczego myślenia i postępowania

orientacji na klienta

Z radą zakładową współpracujemy konstktywnie i z szacunkiem, na przyjacielskich zasadach.

5. Produkty i usługi

Nasze produkty i świadczone przez nas usługi powinny:

wbudzać zainteresowanie klientów i spełniać ich życzenia

spełniać wysokie standardy projektowe i wyzwalać pozytywne emocje

zapewniać naszym klientom korzyści

spełniać najwyższe standardy jakościowe

ułatwiać pracę

być łatwe w instalacji, użytkowaniu i obsłudze serwisowej

być łatwe w obsłudze

być konkurencyjne i zawsze wyprzedzać konkurencję o jeden krok

Stawiamy na postęp techniczny, bezpieczeństwo i ochronę środowiska.

6. Jakość

Wymagania wobec nas, jako dostawcy produktów najwyższej jakości, zawierają wysoką gotowość do osiągania sukcesów począwszy od nawiązania kontaktu z klientem lub partnerem biznesowym, aż do końca współpracy.

"Made by BLANCO" oznacza

innowacyjne produkty

bezpieczeństwo użytkowania

trwałość

funkcjonalność

estetyka

zorientowanie na obsługę serwisową

Chcemy mieć zadowolonych klientów, którzy mogą polegać na naszej jakości.

7. Konkurencja

Konkurenci są dla nas wyzwaniem i zachętą do zdobywania większych osiągnieć.

Dążymy do uczciwej konkurencji.

Szanujemy prawo konkurencji do własności intelektualnej.

Jesteśmy z naszymi konkurentami w stanie sportowej rywalizacji.

8. Środowisko naturalne

Nasze produkty i postępowanie powinny być przyjazne dla środowiska i zasobów naturalnych.

Chcemy aktywnie przyczyniać się do ochrony i poprawy stanu środowiska.

Naszym postępowaniem chcemy pokazać, że ekonomia i ekologia nie są nam obce.

9. Opinia publiczna

Wspieramy otwarte i pełne zaufania relacje z opinią publiczną.

Zwracamy uwagę na szczególną odpowiedzialność społeczną w naszym regionie.

Popieramy pokój, różnorodność i społeczną integrację ludzi oraz szacunek wobec innych kultur.

Wspieramy młodzież i lokalne kluby sportowe.

Angażujemy się dobrowolnie, w ramach naszych możliwości, w akcje społeczne.

10. Udziałowcy

Szacunek wobec naszych udziałowców, którzy obdarzyli nas zaufaniem, okazujemy poprzez nasze działania: prowadzimy ich przedsiębiorstwo w sposób profesjonalny, zaangażowany i odpowiedzialny, z zachowaniem zasad etyki

starannie traktujemy przekazany do dyspozycji kapitał

osiągamy stałe zyski i wzrost wartości

dostrzegamy nowe możliwości ale unikamy ryzyka

Od naszych wspólników oczekujemy, że będą dążyć do dalszego rozwoju swojej fimy i angażować się w utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy.

11. Dostawcy i kredytodawcy

Nasze relacje oparte są na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
Dążymy do tworzenia niezawodnych i długotrwałych relacji.
Oceniamy wyniki naszych dostawców i kredytodawców według wymagających ale sprawiedliwych zasad.
Informujemy naszych dostawców wcześniej o rozwoju naszych produktów i rozwiązywaniu problemów.
Nasz rynek zaopatrzeniowy jest międzynarodowy.
Konkurencyjni, regionalni dostawcy są przez nas brani pod uwagę przy sprawiedliwej ocenie wyników. Chcemy ograniczyć się do kilku partnerów finansowych i współpracować z nimi z zaufaniem, otwarcie i na zasadzie partnerstwa.