Bepalingen gegevensbescherming

Copyright

BLANCO pictures may only be used for editorial and academic purposes. The copyrights belong to BLANCO GmbH + Co KG, Oberderdingen, and also remain valid in their entirety when images are transferred electronically/ manually into an archive. Images used, altered, duplicated and/ or modified electronically for editorial and academic purposes must state as their source: "Photo: Blanco".

Imprint/ publication of the photos is free of charge.

If the photos are used for print media, however, we request you send us a specimen copy; if used with film and electronic media please send us a brief message.

Disclaimer

BLANCO GmbH + Co KG accepts no responsibility whatsoever for the correctness, completeness or validity of the information provided on this website.

Nor is it responsible for the content of any websites linked to from its site, either directly or indirectly.

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 We zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder willen we u informeren over de behandeling van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

BLANCO Belgium BV
Pleinstraat 33A
3220 Holsbeek
België
Tel.: +32 16 44 11 40
Fax: +32 16 56 96 68
E-mail: info@blanco.be


De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens, alleen of in samenwerking met anderen.

1.3 De contactgegevens van het gegevensbeschermingsteam (Art. 13 (1) lit. b AVG)).
Als u vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met ons gegevensbeschermingsteam op het e-mailadres: datenschutz-kt@blanco.de

1.4 Deze website gebruikt SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of vragen aan de verwerkingsverantwoordelijke) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks 'https://' en het hangslotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons geen informatie doorgeeft, verzamelen we alleen de gegevens die uw browser naar onze server verzendt (de zogenaamde 'serverlogbestanden'). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen laten zien:

  • Bezoek aan onze website
  • Datum en tijdstip van toegang
  • Volume van verzonden gegevens in bytes
  • Bron/referentie van waaruit u de site hebt bezocht
  • De gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Het gebruikte IP-adres (in geanonimiseerde vorm, indien van toepassing)


De verwerking gebeurt in overeenstemming met art. 6(1)(f) AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons evenwel het recht voor om de serverlogbestanden op een later tijdstip te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

3) Contact

Er worden persoonsgegevens verzameld wanneer er contact met ons wordt opgenomen (bv. via een contactformulier, per e-mail of telefonisch). De gegevens die via een contactformulier worden verzameld, zijn te zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden alleen opgeslagen en gebruikt om op uw verzoek te reageren of om contact op te nemen met u en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om uw verzoek te beantwoorden in overeenstemming met art. 6(1)(f) AVG. Als u ons contacteert met de bedoeling om een contract af te sluiten, geldt art. 6(1)(b) AVG als aanvullende rechtsgrondslag. Uw gegevens worden verwijderd zodra uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval indien uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak afdoende is opgehelderd en dat er geen wettelijke bewaarplichten bestaan.

3.1 ReCaptcha:

We gebruiken op onze website de Google ReCaptcha-functie van de provider Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland om misbruik te voorkomen van de inhoud die we aanbieden. Dit systeem helpt ons te bepalen of de gebruiker een daadwerkelijke persoon of een internetbot is. Zo kunnen we het automatische gebruik van onze contactformulieren en het versturen van spamberichten naar ons voorgelegde e-mailaccount voorkomen.

Bij gebruik van de Google ReCaptcha-functie worden cookies ingesteld die verschillende gegevens kunnen opslaan, zoals: IP-adres, URL van de doorverwijzer, informatie over het besturingssysteem, muisbewegingen, toetsaanslagen, verblijftijd of instellingen op het apparaat van de gebruiker. Deze informatie wordt opgeslagen en doorgegeven aan Google. Het is niet uit te sluiten dat de gegevens worden doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar worden opgeslagen. We hebben geen enkele invloed op de gegevensoverdracht.

Er kan niet worden teruggegrepen op een adequaatheidsbesluit of op andere geschikte garanties die een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS garanderen. Als de gegevens worden doorgestuurd naar de VS, bestaat het risico dat uw gegevens door de autoriteiten van de VS worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden zonder dat u rechtsmiddelen kunt aanwenden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij Google ReCaptcha is uw vrijwillige toestemming conform art. 6(1)(1)(a) AVG. Tegelijkertijd stemt u ermee in dat uw gegevens worden doorgegeven aan de VS in overeenstemming met art. 49(1)(1)(a) AVG.

U geeft uw toestemming vrijwillig en u kunt deze te allen tijde intrekken met gevolgen voor de toekomst. Wijzig hiervoor uw cookie-instellingen onder Privacy-instellingen in de sectie Google ReCaptcha.

We verwerken uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het doel ervan te bereiken. Als u uw toestemming intrekt door wijzigingen aan te brengen onder Privacy-instellingen, zullen we uw gegevens verwijderen, tenzij wettelijke bewaarverplichtingen dit niet toelaten.

Meer informatie over hoe Google omgaat met het gebruik van Google ReCaptcha vindt u in het privacybeleid van Google, dat u kunt raadplegen via de volgende link: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ of https://www.google.com/recaptcha/about/

4) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en bij productregistratie

Wanneer u zich aanmeldt voor een persoonlijk klantaccount, verwerken we de registratiegegevens die op de respectieve invoerformulieren worden weergegeven voor het instellen en beheren van uw klantaccount en voor het verwerken van toekomstige bestellingen. Als geregistreerde klant hebt u toegang tot uw persoonlijk klantaccount (via uw e-mailadres en het door uzelf gekozen wachtwoord), waar u uw bestelgeschiedenis kunt bekijken en uw persoonlijke instellingen kunt opslaan en wijzigen (bv. wachtwoordinstellingen, nieuwsbriefinstellingen, facturatie- en leveringsinstellingen).

Als u ook het door u aangekochte product registreert, verzamelen en gebruiken we uw gegevens om de voordelen die u bij de productregistratie (bv. vouchers) werden toegekend, te documenteren. We behouden ons tevens het recht voor om de gegevens te gebruiken bij de nieuwe en verdere ontwikkeling van onze innovatieve producten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang, in overeenstemming met art. 6(1)(f) AVG, om u de hierboven beschreven dienst 'productregistratie' of 'klantaccount' te verlenen of om een licentieovereenkomst met u na te komen (art. 6(1)(b) AVG).

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van art. 6(1)(f) AVG (conform art. 21(1) AVG). In principe hebben we dan de mogelijkheid om dwingende redenen voor de verwerking voor te leggen om dit te kunnen blijven doen. Voor een klantaccount doen we dit evenwel niet en geldt het volgende: Het klantaccount moet dan worden verwijderd en zal niet langer voor u beschikbaar zijn.

Deze gegevens worden verwijderd als de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd of als het klantaccount wordt stopgezet. Als verwijdering om wettelijke redenen niet mogelijk is, worden de respectieve gegevens geblokkeerd. Houd ermee rekening dat we de gegevens over bestellingen die zichtbaar zijn in uw klantaccount voor een langere periode kunnen bewaren (zie 5).

5) Uw bestellingen

Wanneer u goederen bestelt via onze onlineshop, worden de inhoudelijke gegevens die door u zijn ingevoerd en die met betrekking tot u zijn aangemaakt, verwerkt (bv. informatie uit uw bestelling, leverings- en facturatieadres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsmethodes, leveringsvoorwaarden, bestelinformatie en, in het geval van commerciële klanten, bedrijfsnamen). Daarnaast verzamelen we informatie over het tijdstip, het volume en, indien van toepassing, de plaats van uw bestelling.

We verwerken uw bestelgegevens voor het uitvoeren van de bestelling en het leveren van de bestelde goederen, evenals voor de klantenservice die de bestelling vereist.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is het afsluiten en uitvoeren van het koopcontract voor de bestelde goederen, art. 6(1)(b) AVG.

Deze gegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract (inclusief klantenservice en garantie), tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze op te slaan, bv. bij bewaarplicht opgelegd door de handels- of belastingwetgeving.

6) Inschrijven voor nieuwsbrieven en reclamemails bij het plaatsen van bestellingen

U kunt zich op onze website inschrijven voor een gratis nieuwsbrief over onze producten. De bij uw aanmelding verzamelde gegevens worden verwerkt (de gegevens die als verplichte velden worden weergegeven, zijn absoluut noodzakelijk voor de ontvangst van de nieuwsbrief; de gegevens in de niet-verplichte velden worden alleen gebruikt voor een beter persoonlijk contact en voor de selectie van de weergegeven informatie).

We sturen u via e-mail of post informatie over en aanbiedingen of speciale voordelen voor BLANCO-producten die bij u passen en die afgestemd zijn op uw interesses of toepassingen, hetzij op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of - als u soortgelijke goederen of diensten bij ons koopt en uw e-mailadres invoert - zonder afzonderlijke toestemming.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclame- en productontwikkelingsdoeleinden en tegen het contact dat daarvoor via een bepaald formulier is gemaakt, geheel of gedeeltelijk, of indien nodig uw toestemming intrekken. Gebruik de relevante functies die u ter beschikking worden gesteld (bv. de afmeldfunctie in de nieuwsbriefmails of in de klantaccount) of stuur een bericht per post (onderwerp: gegevensbescherming) of per e-mail naar de contactgegevens vermeld in sectie 1.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming (art. 6(1)(a) AVG) en onze gerechtvaardigde belangen (art. 6(1)(f) AVG), indien van toepassing in combinatie met artikel 7(3) UWG (Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie).

Nadat u bezwaar hebt gemaakt of uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij deze gegevens uiterlijk na het einde van hun gebruik verwijderen, of ze worden alleen in een geaggregeerde, geanonimiseerde vorm opgeslagen. Indien nodig houden wij bij dat u bezwaar hebt gemaakt om te voorkomen dat u verder wordt gecontacteerd. Zie punt 9.2 voor meer informatie.

7) Gegevensoverdracht aan derden voor orderverwerking

7.1 We werken samen met de volgende dienstverleners die ons volledig of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten contracten om uw bestelling te verwerken en de goederen te transporteren:

logistieke bedrijven (meestal GLS, Transoflex, DPD). De door ons verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan het transportbedrijf dat belast is met de levering als onderdeel van de contractverwerking, indien dit nodig is om de goederen te leveren. Voor transport in Duitsland gaat het hierbij om de naam, de naam van het bedrijf (indien van toepassing), evenals het postadres/pakketstation en eventuele bijbehorende adresuitbreidingen. Bijkomende informatie (bv. e-mailadres of telefoonnummer) kan vereist zijn in andere landen van levering vanwege het leveringstype of de plaatselijke omstandigheden, zodat de leveringsagent u kan vinden of bereiken.

In individuele gevallen zullen we uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer) doorgeven aan onze partner Filltech GmbH, Anton-Böhlen-Strasse 25, 34414 Warburg, Duitsland, die bepaalde producten namens ons rechtstreeks naar u verzendt.

De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens aan onze dienstverleners is art. 6(1)(b) AVG.

7.2 Gebruik van betalingsproviders (betalingsdiensten)

  • PayPal

We geven uw betalingsgegevens door aan de in het kader van de betalingsverwerking aangestelde kredietinstelling, indien dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Voor betalingen via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of, indien aangeboden, 'aankoop op rekening' of 'betaling in termijnen' via PayPal geven we uw betaalgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna 'PayPal') als onderdeel van de betalingsverwerking. De overdracht gebeurt overeenkomstig art. 6(1)(b) AVG en wordt alleen uitgevoerd als dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - 'aankoop op rekening' of 'betaling in termijnen' via PayPal behoudt PayPal zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren. Hiertoe worden uw betalingsgegevens, indien nodig, doorgestuurd naar kredietinstellingen overeenkomstig art. 6(1)f) AVG, op basis van het gerechtvaardigd belang van PayPal voor het bepalen van uw betalingscapaciteit. PayPal steunt op het resultaat van de kredietcontrole om te beslissen over de verstrekking van de respectieve betalingsmethode met het oog op de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (ook wel scores genoemd) bevatten. Als er scores zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende actuariële procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over gegevensbescherming, waaronder informatie over de betreffende kredietinstellingen, vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal is mogelijk evenwel nog steeds gerechtigd om uw persoonsgegevens te verwerken, als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.