NAYA 6

NAYA 6

  • 和谐美观,线条流畅,经典时尚
  • 水槽容量大而深,独特溢水口设计,带龙头安装区域
  • 设计紧凑,使用舒适
  • 适合60厘米水槽柜

您的NAYA 6 看起来是怎样的?

Article Image
产品货号 525941
花岗岩 SILGRANIT
配件
To the configured product
NAYA 6

适合您的NAYA 6的护理产品

适用于 NAYA的更多产品