ZEROX 500-IF Dark Steel

ZEROX 500-IF Dark Steel

  • 转角半径为零,直角设计引人注目的不锈钢水槽,优雅的深灰色表面
  • 采用优质的不锈钢打造,表面无涂层
  • 和谐的表面搭配:水槽边缘和台控组件突出不锈钢丝光面的时尚气质
  • 组合的丰富性:可搭配多种色彩及材质
  • 易于护理与清洁的表面:指纹印和污渍可轻松擦除
  • 配备InFino 下水提篮 - 优雅嵌入且易打理

您的ZEROX 500-IF Dark Steel 看起来是怎样的?

Article Image
产品货号 526245
不锈钢
配件
To the configured product
ZEROX 500-IF Dark Steel

适合您的ZEROX 500-IF Dark Steel的护理产品

适用于 ZEROX的更多产品