ZEROX 500-IF Dark Steel

ZEROX 500-IF Dark Steel

  • 直角设计引人注目,优雅的深灰色表面
  • 采用优质、纯粹、无涂层的不锈钢打造,触感温暖
  • 和谐的表面搭配:水槽边缘和金属下水组件凸显了不锈钢面的时尚气质
  • 灵活性:可搭配多种色彩及材质
  • 易于护理与清洁的表面:指纹印和污渍可轻松擦除
  • 配备InFino 下水提篮 - 优雅嵌入且易打理

您的ZEROX 500-IF Dark Steel 看起来是怎样的?

Article Image
产品货号 526245
不锈钢
配件
Ablauf Set
ZEROX 500-IF Dark Steel

适合您的ZEROX 500-IF Dark Steel的护理产品

适用于 ZEROX的更多产品