ZEROX 500-U Durinox

ZEROX 500-U Durinox

  • 转角半径为零,直角设计引人注目
  • 柔和且质地均匀的亚光表面,带来舒适、温暖的触觉体验
  • 耐划痕性能出众
  • C-overflow隐形溢水口为不锈钢Durinox表面锦上添花
  • BLANCO InFino下水提篮 - 优雅嵌入且易打理
  • 可自由组合,而且配件选择丰富

您的ZEROX 500-U Durinox 看起来是怎样的?

Article Image
产品货号 521559
不锈钢
配件
To the configured product
ZEROX 500-U Durinox

适合您的ZEROX 500-U Durinox的护理产品

适用于 ZEROX的更多产品