Polityka prywatności

Cieszymy się z odwiedzin naszej strony internetowej i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej informujemy o praktykach przetwarzania Twoich danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację osoby, którą jest użytkownik.

1. Informacje o gromadzeniu danych osobowych i dane kontaktowe administratora

1.1 Cieszymy się z odwiedzin naszej strony internetowej i dziękujemy za zainteresowanie. Poniżej informujemy o praktykach przetwarzania Twoich danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację osoby, którą jest użytkownik.

1.2 Administratorem danych osobowych na tej stronie internetowej, w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jest

BLANCO GmbH & Co. KG
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
Niemcy
Tel.: +49 7045 44-81100
Faks: +49 7045 44-81299
E-Mail: info@blanco.de
.

Administratorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.


1.3 Administrator wyznaczył pełnomocnika ds. ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem:

datenschutz-kt@blanco.de
BLANCO GmbH + Co KG
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Flehinger Str. 59
75038 Oberderdingen
.


1.4 Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań kierowanych do administratorów) ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

2. Gromadzenie danych podczas wizyty na naszej stronie internetowej

W przypadku korzystania z naszej witryny internetowej wyłącznie w celach informacyjnych, czyli jeśli nie zarejestrujesz się i nie podasz nam innych informacji, zbieramy tylko te dane, które Twoja przeglądarka przekazuje naszemu serwerowi (tzw. „Pliki dziennika serwera”). Podczas odwiedzania naszej witryny gromadzimy następujące dane, które są dla nas technicznie niezbędne do wyświetlania strony internetowej:

  • Nasza odwiedzona strona internetowa
  • Data i godzina dostępu
  • Liczba wysłanych danych w bajtach
  • Źródło/odniesienie, z którego nastąpiło przekierowanie na stronę
  • Stosowana przeglądarka
  • Używany system operacyjny
  • Używany adres IP (ew.: w formie zanonimizowanej)


Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zakresie poprawy stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej. Dane nie są przekazywane ani wykorzystywane w inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do sprawdzania logów serwera w późniejszym czasie, jeśli konkretne przesłanki wskazują na użytkowanie niezgodne z prawem.

3. Nawiązywanie kontaktu

W przypadku nawiązania z nami kontaktu (np. za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej lub telefonu) gromadzone są dane osobowe. Dane zbierane w razie kontaktu przez formularz kontaktowy są widoczne na odpowiednim formularzu kontaktowym. Dane te są zapisywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub nawiązania kontaktu i związanej z tym administracji technicznej. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes polegający na odpowiedzeniu na Twoje zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.1 lit.b RODO. Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania. Będzie to miało miejsce w przypadku, gdy okoliczności wskażą, że stan rzeczy został ostatecznie wyjaśniony a usunięcie danych nie jest sprzeczne z ustawowymi obowiązkami dotyczącymi przechowywania.

3.1 ReCaptcha:

Na naszej witrynie internetowej korzystamy z funkcji Google ReCaptcha firmy Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszej treści. System ten pomaga nam określić, czy użytkownik jest prawdziwą osobą, czy internetowym botem. W ten sposób możemy zapobiec automatycznemu wykorzystaniu naszych formularzy kontaktowych i wysyłaniu wiadomości spam na nasze konto e-mail.

Podczas korzystania z funkcji Google ReCaptcha ustawiane są pliki cookie, które mogą zapisywać różne dane, takie jak adres IP, adres URL strony odsyłającej, informacje o systemie operacyjnym, ruchy myszy, naciśnięcia klawiszy, czas przebywania lub ustawienia urządzenia użytkownika. Informacje te są zapisywane i przekazywane do Google. Nie można przy tym wykluczyć, że dane zostaną przesłane na serwer Google do USA i tam zapisane. Nie mamy wpływu na transmisję danych.

Na terenie USA nie przewiduje się jeszcze żadnych innych odpowiednich gwarancji, które zapewnią odpowiedni poziom ochrony danych. W przypadku transmisji danych do USA istnieje ryzyko, że Twoje dane będą przetwarzane przez amerykańskich urzędników w celach kontrolnych i monitorujących, bez możliwości skorzystania z pomocy prawnej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Google ReCaptcha jest dobrowolnie udzielona zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 str. 1 lit. a RODO. Jednocześnie wyrażasz zgodę na przekazanie swoich danych do USA zgodnie z art. 49 ust. 1 zdanie 1 lit. a RODO.

Zgoda jest dobrowolna i może zostać wycofana w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W tym celu należy zmienić ustawienia plików cookie w „Ustawieniachprywatności” dla Google ReCaptcha.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tak długo, jak długo jest to konieczne do zrealizowania celu. W celu wycofania zgody należy wprowadzić zmiany w „Ustawieniach prywatności”. Spowoduje to skasowanie Twoich danych, o ile nie są one objęte ustawowymi obowiązkami przechowywania.

Więcej informacji na temat korzystania z Google ReCaptcha można znaleźć w polityce prywatności Google, która jest dostępna pod adresem https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/about/

4. Przetwarzanie danych podczas otwierania konta klienta i rejestracji produktu

W przypadku rejestracji konta klienta przetwarzamy dane rejestracyjne widoczne na odpowiednich formularzach danych. Zbieramy je w celu ustawienia konta klienta i zarządzania nim oraz w celu realizacji przyszłych zamówień. Jako zarejestrowany klient masz (za pomocą swojego adresu e-mail i hasła) dostęp do osobistego konta klienta, na którym możesz zobaczyć historię zamówień oraz zapisać i zmienić swoje osobiste ustawienia (np. ustawienia hasła, ustawienia biuletynu, ustawienia faktur i dostawy).

Jeśli rejestrujesz również zakupiony produkt, zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane w celu udokumentowania korzyści przyznanych Ci podczas rejestracji produktu (np. voucher). Ponadto zastrzegamy sobie prawo do włączenia danych do nowego i dalszego rozwoju naszych innowacyjnych produktów.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust.1 lit.b RODO, jakim jest świadczenie opisanej powyżej usługi „rejestracji produktu” lub „konta klienta” lub wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO). W takim przypadku możemy wykazać istotne powody przetwarzania danych, aby kontynuować. Nie zrobimy tego jednak w przypadku korzystania z konta klienta. Obowiązuje zasada: konto klienta musi zostać usunięte i nie będzie już dostępne.

Dane te są usuwane w przypadku anulowania lub zmiany rejestracji na naszej stronie internetowej lub w razie zamknięcia konta klienta. Jeśli usunięcie nie jest możliwe ze względów prawnych, odpowiednie dane zostaną zamiast tego zablokowane. Należy pamiętać, że możemy przez dłuższy czas zapisywać dane dotyczące zamówień, które można przeglądać na koncie klienta (patrz 5.).

5. Twoje zamówienia

Jeśli zamawiasz towary za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, przetwarzamy również dane, które wprowadzasz i dane, które otrzymujemy (takie jak informacje z Twojego zamówienia, adres dostawy i rozliczeniowy, numer telefonu, adres e-mail, metody płatności, sposoby dostawy, a w przypadku klientów komercyjnych również nazwy firm). Poza tym w sklepie internetowym zbieramy dane dotyczące czasu, zakresu i ew. miejsce zamówienia.

Przetwarzamy Twoje dane z zamówienia w celu realizacji zamówienia i dostawy zamówionych towarów oraz zapewnienia obsługi klienta niezbędnej do złożenia zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i realizacja umowy kupna zamówionego towaru, art. 6 (1) lit. b RODO.

Dane te zostaną usunięte, jeśli nie będą już wymagane do realizacji umowy (w tym do obsługi klienta i rękojmi), chyba że jesteśmy ustawowo zobowiązani do ich przechowywania, np. z powodu obowiązku przechowywania przewidzianego w przepisach prawa handlowego lub podatkowego.

6. Subskrypcja newslettera i e-maile reklamowe w ramach zamówień

Na naszej stronie internetowej można zaprenumerować bezpłatny newsletter dotyczący naszych produktów. Dane zebrane podczas rejestracji będą przetwarzane (dane wskazane jako pola obowiązkowe są bezwzględnie konieczne, dane oznaczone jako dobrowolne służą jedynie do personalizowania treści i wyboru wyświetlanych informacji).

W wiadomości e-mail lub drogą pocztową skontaktujemy się z Tobą osobiście, aby przesłać informacje, oferty i promocje produktów BLANCO dopasowane do Twoich zainteresowań i preferencji. Będziemy przesyłać także oferty i promocje na produkty BLANCO na podstawie Twojej wyraźnej zgody lub — jeśli kupisz u nas podobne towary i usługi i podasz przy tym swój adres e-mail — również bez odrębnej zgody.

Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu Twoich danych osobowych do celów reklamowych i rozwoju produktów oraz do nawiązywania kontaktu za pośrednictwem określonego formularza w dowolnym momencie, w całości lub w części lub, jeśli to konieczne, cofnąć zgodę. Prosimy o skorzystanie z odpowiednich udostępnionych Ci funkcji (np. funkcji rezygnacji z subskrypcji w wiadomości e-mail z newsletterem lub na koncie klienta) lub o przesłanie odpowiedniej wiadomości pisemnie (słowo kluczowe: ochrona danych) lub e-mailem. W tym celu należy skorzystać z danych kontaktowych podanych w punkcie 1.

Podstawą prawną przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ewentualnie warunki określone w art. 7 ust. 3 UWG.

Dane te zostaną usunięte lub będą przechowywane wyłącznie w zagregowanej, zanonimizowanej formie po Twoim sprzeciwie lub wycofaniu jakiejkolwiek udzielonej zgody lub w inny sposób, najpóźniej po zakończeniu przez nas przetwarzania. W razie potrzeby zapiszemy fakt zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu, aby zapobiec dalszemu kontaktowi. Aby uzyskać więcej informacji, patrz punkt 9.2.

7. Przekazywanie danych osobom trzecim w celu realizacji zamówień

7.1 W celu realizacji zamówienia i transportu towarów współpracujemy z wymienionymi poniżej usługodawcami, którzy w pełni lub częściowo wspierają nas w realizacji zawartych umów:

Przedsiębiorstwa logistyczne (zwykle GLS, Transoflex, DPD). Zgromadzone przez nas dane osobowe są przekazywane w ramach realizacji umowy firmie transportowej, której zlecono dostawę, o ile jest to konieczne do dostawy towaru. W przypadku transportu na terenie Niemiec są to imię i nazwisko, ewentualnie nazwa firmy, a także adres pocztowy/stacja odbioru paczek oraz przynależne do nich dodatki adresowe. W innych krajach do dostawy mogą być konieczne dodatkowe dane ze względu na rodzaj doręczenia lub z powodu warunków panujących w danym kraju (np. adres e-mail lub numer telefonu), aby można było znaleźć odbiorcę lub skontaktować się z dostawcą.

W pojedynczych przypadkach przekażemy Twoje dane (imię i nazwisko, adres, ew. numer telefonu) również na adres naszego partnera Filltech GmbH, Anton-Böhlen-Straße 25, 34414 Warburg, który wysyła do nas określone produkty bezpośrednio.

Podstawą prawną przekazywania danych naszym usługodawcom jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.


7.2 Korzystanie z usług płatniczych (usługi płatnicze)

  • Paypal:

W ramach realizacji płatności przekazujemy Twoje dane płatnicze do upoważnionego instytutu kredytowego, o ile jest to konieczne do realizacji płatności. W przypadku płatności przez PayPal, kartą kredytową przez PayPal, poleceniem zapłaty przez PayPal lub — jeśli taka usługa jest oferowana — „zakupem na konto” lub „płatnością ratalną” przez PayPal, przekazujemy Twoje dane dotyczące płatności firmie PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (zwanej dalej „PayPal”). Przekazywanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO i tylko w takim stopniu, w jakim jest to konieczne do realizacji płatności. PayPal zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zdolności kredytowej dla metod płatności kartą kredytową przez PayPal, polecenia zapłaty przez PayPal lub — jeśli usługa ta jest oferowana — „zakupu na konto” lub „płatności na raty” przez PayPal. W tym celu dane dotyczące płatności mogą być przekazywane agencjom kredytowym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie uzasadnionego interesu PayPal w celu określenia wypłacalności użytkownika. PayPal wykorzystuje wynik kontroli kredytowej w odniesieniu do statystycznego prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania w celu podjęcia decyzji o udostępnieniu odpowiedniej metody płatności. Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości scoringowe). O ile wartości scoringowe są uwzględniane w wyniku raportu kredytowego, opierają się one na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Obliczenie wartości scoringowej obejmuje między innymi dane adresowe. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych, w tym informacje o zatrudnianych agencjach informacyjnych, można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy PayPal. Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych, wysyłając wiadomość do PayPal. Jednakże PayPal może nadal mieć uprawnia do przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli jest to konieczne do zgodnej z umową realizacji płatności.