Nasze relacje z dostawcami

Długoterminowe i niezawodne

Dostawcy są dla nas ważnymi partnerami. Innowacyjność, jakość i niezawodność są istotnymi elementami wydajności naszego przedsiębiorstwa.

Ponieważ współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu, firma BLANCO dąży do wieloletnich i niezawodnych relacji z dostawcami. Obejmuje to na przykład angażowanie ich w projekty rozwojowe już na wczesnym etapie. Pozyskujemy ich na arenie międzynarodowej i chętnie współpracujemy z wieloma regionalnymi dostawcami już od dłuższego czasu. Podstawy naszej działalności handlowej to wymagające, uczciwe kryteria. Dbamy również o to, aby nasi dostawcy spełniali wymogi naszych norm etycznych i innych wytycznych.

Portal dla dostawców

Logowanie
(dostęp dla już zarejestrowanych dostawców)

Rejestracja
(Jeżeli chcesz zostać dostawcą, zarejestruj się tutaj).

Portal dostawców nie jest przystosowany do smartfonów, tabletów itp.

Portal dla dostawców zapewnia już istniejącym i potencjalnym dostawcom platformę komunikacyjną z BLANCO GmbH + Co KG. W portalu można zarządzać danymi i dokumentami, a także komunikować się bezpośrednio z nabywcami oraz wymieniać dane. W ten sposób firma BLANCO zamierza intensyfikować współpracę z dostawcami i jeszcze bardziej zaangażować ich w procesy wewnętrzne.

Podstawy naszej działalności związanej z zakupami:

  • Nasze relacje bazują na wzajemnym zaufaniu.
  • Dążymy do niezawodnej i długotrwałej współpracy.
  • Oceniamy wyniki naszych usługodawców i dostawców pod kątem złożonych i uczciwych kryteriów.
  • Już na wczesnym etapie wdrażamy naszych dostawców w opracowywanie naszych produktów i rozwiązywanie problemów. Nasz rynek zaopatrzenia jest międzynarodowy.
  • Konkurencyjnym lokalnym dostawcom oferujemy specjalne możliwości.

Teilen Sie uns