ZEROX 700-IF/A

ZEROX 700-IF/A

  • 零转角半径,直角打造令人惊艳的几何美感
  • IF扁平边缘水槽
  • 采用复杂的加固工艺,确保龙头安装区域的稳定性
  • 配备 InFino 下水提篮及超薄且操作直观的 PushControl 台控

您的ZEROX 700-IF/A 看起来是怎样的?

Article Image
产品货号 521631
不锈钢
配件
Ablauf Set
ZEROX 700-IF/A

适合您的ZEROX 700-IF/A的护理产品

适用于 ZEROX的更多产品