ZEROX 700-U

ZEROX 700-U

  • 零转角半径,直角打造令人惊艳的几何美感
  • InFino 下水提篮 - 优雅嵌入且易打理
  • 组合性强,最佳的配件方案

您的ZEROX 700-U 看起来是怎样的?

Article Image
产品货号 521593
不锈钢
配件
Ablauf Set
ZEROX 700-U

适合您的ZEROX 700-U的护理产品

适用于 ZEROX的更多产品