ZIA 9

ZIA 9

  • 线条简洁流畅,外观时尚
  • 狭窄的水槽边缘,彰显水槽整体流线型外观设计
  • 宽大的双盆水槽,让您在同一时间能够处理多项任务

您的ZIA 9 看起来是怎样的?

Article Image
产品货号 526029
花岗岩 SILGRANIT
配件
Ablauf Set
ZIA 9

适合您的ZIA 9的护理产品

适用于 ZIA的更多产品