Ustanovení o ochraně osobních údajů

1. Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce

1.1 Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky, a rádi bychom Vám za Váš zájem poděkovali. V tomto dokumentu bychom vás chtěli informovat o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji, když používáte naše webové stránky. Osobními údaji se rozumí veškeré údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci.

1.2 Správcem odpovědným za zpracování údajů na těchto webových stránkách v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) je společnost

BLANCO Czechia s.r.o.
K Zelenci 2976/3
193 00 Praha 9-Horní Pocernice
+420 241 443 498
blanco@blanco.cz

Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů, ať už samostatně, nebo ve spolupráci s ostatními.


1.3 Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, můžete kontaktovat náš tým pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese:

datenschutz-kt@blanco.de


1.4 Tyto webové stránky využívají šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a za účelem ochrany předávání osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávky nebo dotazy na správce). Šifrované připojení můžete identifikovat podle znakové sekvence „https://“ a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

2. Shromažďování dat při návštěvě našich webových stránek

Používáte-li naše webové stránky pouze k informačním účelům, tj. pokud se k nám nezaregistrujete nebo jinak nám nepředáváte informace, shromažďujeme pouze data, která váš prohlížeč přenese na náš server (tzv. „soubory protokolu serveru“). Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nezbytné k tomu, abychom vám webové stránky mohli zobrazovat:

 • naše webové stránky, které jste navštívili
 • datum a čas přístupu
 • objem dat odeslaných v bajtech
 • zdroj/reference, ze které jste se dostali na stránky
 • použitý prohlížeč
 • použitý operační systém
 • použitá IP adresa (v anonymizované formě, je-li relevantní)


Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. Údaje nebudou předávány ani používány žádným jiným způsobem. Vyhrazujeme si však právo později zkontrolovat soubory protokolů serveru, pokud existují konkrétní náznaky nezákonného použití.

3. Kontakt

Osobní údaje shromažďujeme v případě, že nás kontaktujete (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu nebo telefonicky). Údaje shromážděné prostřednictvím kontaktního formuláře jsou uvedeny v příslušném kontaktním formuláři. Tyto údaje budou pouze uloženy a použity proto, abychom odpověděli na vaši žádost nebo vás kontaktovali, a pro účely související technické správy. Právním základem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem odpovědět na vaši žádost v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud nás kontaktujete se záměrem uzavřít smlouvu, dalším právním základem zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Vaše údaje budou po zpracování vaší žádosti smazány. To je případ, kdy okolnosti naznačují, že příslušná věc byla jednoznačně objasněna a že v této souvislosti neplatí žádné zákonné povinnosti uchovávání údajů.

4. Registrace na portálu obchodníka

Máte možnost zaregistrovat se na našich webových stránkách na portálu obchodníka. Zaregistrujete se pomocí svého zákaznického čísla a PSČ. Na tomto portálu prodejce máte možnost ukládat a aktualizovat vaše data a provádět nákupy. Můžete si také prohlédnout přehled vašich objednávek a dodávek nebo provést změny v souhlasech, které jste zde udělili.

Právním základem pro zpracování je náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, abychom vám mohli poskytovat službu popsanou výše pro registraci na portálu obchodníka nebo vytvořit zákaznický účet nebo abychom splnili licenční smlouvu s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR). Naším oprávněným zájmem je poskytnout vám na vaši žádost účet obchodníka, v němž máte přehled o svých údajích, nastaveních a objednávkách. Registrace na portálu obchodníka je však dobrovolná, protože můžete také zadávat objednávky bez registrace na portálu obchodníka.

Proti zpracování vašich údajů můžete vznést námitku na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (v souladu s čl. 21 odst. 1) GDPR). V zásadě pak budeme mít příležitost prezentovat přesvědčivé důvody zpracování, abychom v tom mohli pokračovat i nadále. To se však nevztahuje na zákaznický účet a platí následující: Poté bude nutné zákaznický účet smazat a už ho nebudete mít k dispozici.

Vaše osobní údaje a další informace zadávané na portálu obchodníka ukládáme pouze po dobu, kdy zůstanete na portálu obchodníka. Máte možnost svůj účet zrušit a odstranit na portálu obchodníka. Potom odstraníme váš přístup k portálu obchodníka. Není-li odstranění z právních důvodů možné, příslušná data budou zablokována. Upozorňujeme, že můžeme uchovávat údaje o objednávkách viditelných na vašem účtu obchodníka po delší časové období (viz bod 5).

Upozorňujeme, že některé informace na portálu obchodníka mohou podléhat zákonným lhůtám uchovávání, které vyžadují delší uchovávání těchto informací na základě platných obchodních nebo daňových zákonů. Tyto informace jsou pak použity pouze pro účely úředního ověření a obvykle jsou po 10 letech vymazány.

5. Soubory cookie

Abychom návštěvu našich webových stránek zatraktivnili a umožnili používání určitých funkcí, používáme to, co se na různých webových stránkách označuje jako „soubory cookie“. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, budou po ukončení relace prohlížeče odstraněny, tj. po zavření prohlížeče (ty se označují jako „cookies relace“). Další soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují, aby byl váš prohlížeč při vaší příští návštěvě rozpoznán (trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, pak v rámci individuálního rozsahu shromažďují a zpracovávají určité informace o uživateli, například údaje o prohlížeči a poloze a hodnoty IP adresy. Trvalé soubory cookie se po uplynutí určité doby automaticky vymažou, což se u jednotlivých souborů cookie může lišit.

Na této webové stránce používáme různé kategorie souborů cookie: Technicky nezbytné soubory cookie, bez kterých by byla funkčnost našich webových stránek omezena, a také volitelné analýzy, funkční a marketingové soubory cookie, které obvykle pocházejí od poskytovatelů třetích stran:

5.1 Technicky nezbytné soubory cookie („nezbytné soubory cookie“)

Tyto soubory cookie jsou nezbytné, abyste mohli procházet naše webové stránky a používat jejich funkce. Ukládají například informace o tom, které produkty jste zadali do svého nákupního košíku, dále informace o průběhu procesu objednávky nebo o tom, zda souhlasíte s používáním souborů cookie, a o vašem výběru v nastaveních souborů cookie. Tyto soubory cookie jsou obvykle specifické pro danou relaci a po vaší návštěvě webové stránky (relaci) vyprší jejich platnost, pokud příslušná funkce nevyžaduje jejich uložení (např. ukládání nastavení souborů cookie). Vypnutí této kategorie souborů cookie by omezovalo všechny funkce webu nebo jejich část. Právním základem používání nezbytných souborů cookie a zpracování vašich údajů těmito soubory cookie je náš oprávněný zájem ukázat vám funkce našich webových stránek a zpřístupnit je k použití, čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

5.2 Analytické soubory cookie

Analytické soubory cookie shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají webové stránky jako celek, například které stránky navštěvují nejčastěji a zda dostávají chybové zprávy z webových stránek. Veškeré informace shromážděné pomocí těchto souborů cookie slouží výhradně k porozumění a zlepšení funkčnosti a služeb webových stránek.

Právním základem používání analytických souborů cookie a zpracování vašich údajů poskytovateli těchto souborů cookie je váš předchozí souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v nastaveních ochrany osobních údajů, ke kterým se dostanete pomocí odkazu v dolní části webové stránky.

5.3 Funkční soubory cookie

Funkční soubory cookie používáme ke zlepšení a zjednodušení používání a výkonu našich webových stránek.

Právním základem používání funkčních souborů cookie a zpracování vašich údajů poskytovateli těchto souborů cookie je váš předchozí souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v nastaveních ochrany osobních údajů, ke kterým se dostanete pomocí odkazu v dolní části webové stránky.

5.4 Marketingové soubory cookie

Marketingové soubory cookie se používají k lepšímu přizpůsobení reklamy vám a vašim zájmům. Omezují také, jak často vidíte stejnou reklamu, měří účinnost reklamní kampaně a snaží se pochopit chování lidí po prohlížení reklamy. Tyto soubory cookie jsou obvykle umísťovány na webové stránky reklamními sítěmi se souhlasem provozovatele webu (v tomto případě jsme jím my). Rozpoznají, že uživatel navštívil webovou stránku a předají tuto informaci dalším společnostem, např. společnostem, které provádějí nebo odpovídajícím způsobem přizpůsobují reklamu. Často jsou spojeny s funkcí webových stránek poskytovanou touto společností. Tímto způsobem chceme přizpůsobit reklamu na jiných webových stránkách a poskytnout reklamním sítím, které používáme, informace o vaší návštěvě, abyste mohli později dostávat přesně tu reklamu, o kterou se případně zajímáte na základě svého chování při prohlížení.

Právním základem používání marketingových souborů cookie a zpracování vašich údajů poskytovateli těchto souborů cookie je váš předchozí souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat v nastaveních ochrany osobních údajů, ke kterým se dostanete pomocí odkazu v dolní části webové stránky.

5.5 Seznam analytických, funkčních a marketingových souborů cookie

Můžete získat přístup k seznamu souborů cookie, které používáme, a k poskytovatelům, kteří od vás získávají osobní údaje pomocí souborů cookie, a to v platformě souborů cookie, na kterou se dostanete pomocí odkazu „Nastavení ochrany osobních údajů“ v dolní části stránky. Zde najdete další informace o jednotlivých poskytovatelích a souborech cookie.

Pokud si přejete dostávat od nás další informace o těchto souborech cookie, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených v ustanovení 1.

5.6 Jak mohu udělit nebo odvolat svůj souhlas se soubory cookie?

Pokud navštívíte naše webové stránky poprvé, informace o ochraně osobních údajů se zobrazí na vaší vstupní stránce s textem souhlasu ohledně volitelných souborů cookie. Kliknutím na jednotlivé kategorie (analytické, funkční a marketingové soubory cookie) a potvrzením tohoto výběru kliknutím na „Přijmout“ souhlasíte s umístěním těchto souborů cookie. Tato nastavení můžete kdykoli upravit a změnit v nastaveních souborů cookie, na které se dostanete pomocí odkazu nastavení ochrany osobních údajů v dolní části webové stránky.


6. Práva subjektu údajů

6.1 Příslušný zákon o ochraně osobních údajů vám zaručuje komplexní práva subjektu údajů (právo na informace a zásah) vzhledem ke správci údajů týkající se zpracování vašich osobních údajů; o těchto právech poskytujeme následující informace:

 • Právo na přístup podle čl. 15 GDPR: Zejména máte právo na informace o osobních údajích, které o vás zpracováváme, účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje sděleny, o plánované době uchovávání nebo o kritériích pro určení doby uchovávání, o právu na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky proti zpracování, stížnost na dozorový úřad, o původu vašich údajů, pokud jsme je neshromažďovali od vás, o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování, a případně o podstatných informacích o logice a zamýšleném rozsahu a dopadech zpracování, stejně jako o vašem právu být informováni o zárukách v souladu s čl. 46 GDPR v případě předávání vašich údajů do států mimo Evropskou unii;
 • Právo na opravu podle čl. 16 GDPR: Máte právo na okamžitou opravu nesprávných údajů, které se vás týkají, a/nebo doplnění neúplných údajů, které jsme o vás uložili;
 • Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR: Máte právo požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky čl. 17 odst. 1 GDPR. Toto právo se však nevztahuje zejména na případy, kdy je zpracování nezbytné pro uplatnění práva na svobodu vyjadřování a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro vznik, uplatnění nebo obhajobu právních nároků;
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je ověřena správnost vašich údajů, kterou jste zpochybnili, pokud odmítnete výmaz údajů z důvodu nepřípustného zpracování a místo toho požadujete omezení zpracování vašich údajů, pokud požadujete vaše údaje pro stanovení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků, jakmile tyto údaje již nebudeme po dosažení účelu potřebovat nebo v případě, že jste vznesli námitku kvůli konkrétní situaci, pakliže dosud nebylo stanoveno, zda naše zákonné důvody převažují;
 • Právo na informace podle čl. 19 GDPR: Pokud jste uplatnili právo na opravu, odstranění nebo omezení zpracování vůči správci, je správce povinen informovat všechny příjemce, kterým byly vaše osobní údaje sděleny, o této opravě nebo výmazu údajů nebo omezení zpracování, pokud se to neprokáže jako nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí. Máte právo být o těchto příjemcích informováni.
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR: Máte právo obdržet své osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požádat o předání jinému správci, pokud je to technicky proveditelné;
 • Právo na odvolání uděleného souhlasu podle čl. 7 odst. 3 GDPR: Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů s účinností do budoucna. V případě odvolání budou příslušné údaje okamžitě vymazány, pokud další zpracování nebude založeno na právním základu pro zpracování bez souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu před odvoláním;
 • Právo na podání stížnosti podle čl. 77 GDPR: Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s GDPR, máte právo podat stížnost u dozorčího úřadu, zejména v členském státě EU v místě svého bydliště, na pracovišti nebo v místě údajného porušení, aniž by byl dotčen jakýkoli jiný administrativní nebo soudní opravný prostředek.

6.2 Právo na vznesení námitky podle čl. 21 GDPR :

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho nadřazeného oprávněného zájmu v rámci vyvažování zájmů, máte právo kdykoli vůči tomuto zpracování vznést námitku s budoucí účinností z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace. Pokud uplatníte své právo vznést námitku, ukončíme zpracování příslušných údajů. Další zpracovávání je však vyhrazeno, pokud můžeme prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, základními právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží ke stanovení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely takové reklamy. Námitku můžete uplatnit způsobem popsaným výše. Pokud uplatníte své právo vznést námitku, ukončíme zpracování příslušných údajů pro přímý marketing.

7. Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů je stanovena na základě příslušného právního základu, účelu zpracování a – je-li to relevantní – také na základě příslušné zákonné lhůty pro uchovávání (např. doby uchovávání podle obchodního a daňového práva). V případě zpracování osobních údajů na základě výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm a) GDPR budou tyto údaje uloženy tak dlouho, dokud subjekt údajů neodvolá svůj souhlas. Pokud existují zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které jsou vyžadovány v souvislosti s právními nebo podobnými závazky založenými na čl. 6 odst. 1 písm b) GDPR, tyto údaje budou po uplynutí lhůty uchovávání pravidelně vymazávány za předpokladu, že již nebudou vyžadovány pro plnění nebo zahájení smlouvy a/nebo že na naší straně již neexistuje žádný oprávněný zájem na dalším uchovávání. Při zpracování osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR budou tyto údaje uloženy, dokud subjekt údajů nevyužije své právo vznést námitku v souladu s čl. 21 odst. 1) GDPR, pokud nebudeme moci prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování slouží k uplatňování, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Při zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR budou tyto údaje uloženy tak dlouho, dokud subjekt údajů nevyužije své právo vznést námitku v souladu s čl. 21 odst. 2 GDPR. Není-li v jiných informacích o specifických situacích zpracování obsažených v tomto prohlášení uvedeno jinak, budou uložené osobní údaje odstraněny, pokud již nebudou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.