Složení prostředků k péči BLANCO

DailyClean+

DailyClean+

 • < 5 % aniontových tenzidů
DeepClean Stainless Steel

DeepClean Stainless Steel

 • 15–30 % alifatických uhlovodíků,
 • 5–15 % mýdla,
 • < 5 % aromatických uhlovodíků,
 • neiontové povrchově aktivní látky
DeepClean Ceramic

DeepClean Ceramic

 • Žádné složky, které musí být uváděny
BLANCO PuraPlus Set

Sada BLANCO PuraPlus®

Startovací sada
Kód INCI (*bez INCI)

 • AQUA
 • ALCOHOL DENAT.
 • 1-METHOXYPROPAN-2-OL*
 • PARFUM

Liquid
Kód INCI (bez INCI)

 • ALCOHOL DENAT.
 • AQUA
 • HEXADECYLTRIMETHOXYSILAN*
 • MEK
 • SULFURIC ACID
 • METHYL ALCOHOL
Popis INCI / číslo CAS

V naléhavém případě

V naléhavém případě při podezření na otravu je nezbytně nutné jednat rychle a cíleně. Proto je nouzové volání na toxikologické centrum prvním kontaktním místem k řešení této události a k zabránění vzniku život ohrožující situace. Pokud taková situace již nastala, je nutné místo toxikologického centra volat tísňovou linku 112.

(https://www.dastelefonbuch.de/Notruf/Giftnotruf, Stav: 22.11.2018)

Volání na toxikologické centrum – všechna čísla ve všech spolkových zemích
 • Bádensko-Württembersko (telefonní číslo: 0761 19240)
 • Bavorsko (telefonní číslo: 089 19240)
 • Berlín, Brandenburg (telefonní číslo: 030 19240)
 • Brémy, Hamburk, Šlesvicko-Holštýnsko, Dolní Sasko (telefonní číslo: 0551 19240)
 • Hessensko, Porýni-Falz (telefonní číslo: 06131 19240)
 • Meklenbursko-Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durynsko (telefonní číslo: 0361 730730)
 • Severní Porýní-Vestfálsko (telefonní číslo: 0228 19240)
 • Sársko (telefonní číslo: 06841 19240)