Naše filozofie

Vize

LKW vor Blanco Gebäude

Chceme naše zákazníky zaujmout inovativními systémovými řešeními mycího centra s profesionálním designem a v té nejlepší kvalitě s vysokým užitkem.pro zákazníka. Chceme být nejatraktivnějším a nejvíce preferovaným dodavatelem, který si díky vynikající kvalitě a spolehlivosti, a to zejména i v oblasti služeb zákazníkům, buduje mezinárodně významné postavení na trhu. Chceme spolu s našimi angažovanými a kompetentními zaměstnanci spolupracovat s našimi partnery zodpovědně a s orientací na hodnoty. Chceme dosáhnout ziskového růstu a udržitelné stability společnosti.

Udržitelnost je pro nás důležitá

Společenská odpovědnost firem (Corporate Social Responsibility) – nebo též „udržitelnost“ – je ve všech svých aspektech již dlouho nedílnou součástí podnikové kultury BLANCO. Odpovědnost, ať už za naše zaměstnance, zákazníky, partnery, životní prostředí či společnost tedy prostupuje celou firmu BLANCO a každý den ovlivňuje naše jednání a myšlení.

Individuální odpovědnost
Podstatným rysem společnosti BLANCO je poskytování dostatečného prostoru zaměstnancům pro nezávislou angažovanost, a tím i velké zvýšení jejich důvěry ve firmu. Tato volnost je však spojena s povinností, aby každý zaměstnanec převzal osobní odpovědnost za naplnění této svobody projevu v zájmu našeho podniku. Velká část spokojenosti zaměstnanců a atraktivity firmy BLANCO jako zaměstnavatele je založena na vnímání této dvojice hodnot, důvěry a odpovědnosti.

Kolektivní odpovědnost
Firmy nesou mimořádnou společenskou odpovědnost. BLANCO tuto odpovědnost ochotně přebírá a v mnoha směrech ji naplňuje. Rodinná firma BLANCO spojená se svou zemí od počátku uvažuje a jedná udržitelným způsobem založeným na respektování hodnot.

Arche Nova Logo

Společnost BLANCO spolupracuje s mezinárodní organizací arche noVa e.V.

Podstatnou součástí podnikové strategie společnosti BLANCO je pět globálních hodnot „Excelence“, „Spolehlivost“, „Spolupráce“, „Schopnost“ a „Odpovědnost“. Slouží nám jako měřítko pro naše rozhodnutí, pro chování v každodenních pracovních činnostech i mimo ně. BLANCO tak například přebírá odpovědnost za společnost. Jako celosvětově úspěšný specialista zaměřený na prostor kolem dřezu v kuchyni má společnost velký zájem pomáhat lidem v mezinárodních krizových oblastech, kteří mají přístup k pitné vodě ztížený nebo nemožný.

Skupina BLANCO proto od roku 2019 podporuje obecně prospěšnou organizaci, která se přesně o to zasazuje: arche noVa – Initiative für Menschen in Not e.V. Spolupráce s humanitární organizací se sídlem v Drážďanech se zaměřuje na instalaci mechanických čerpadel na vodu a na školení místních obyvatel, aby mohli čerpadla samostatně udržovat a opravovat, což výrazně zlepší jejich životní podmínky. „Voda je pro život nezbytná. Organizace arche noVa má se společností BLANCO mnoho společného, nejen mezinárodní zaměření. Spojuje nás také vztah k vodě a vědomé využívání tohoto vzácného zdroje,“ vysvětluje Rüdiger Böhle, CFO skupiny BLANCO.

Water Donor

Březen 2022: Společnost BLANCO věnuje 50 000 eur lidem v nouzi

arche noVa je prostřednictvím své partnerské organizace přítomna také na Ukrajině a vzhledem k dramatické humanitární situaci poskytuje od února 2022 na místě aktivity v oblasti nouzové pomoci. Pro Franka Gfrörera, generálního ředitele skupiny BLANCO, důvod k okamžité reakci: „Společnost BLANCO proto věnuje 50 000 eur na okamžitou podporu. Jsme velmi rádi, že svým darem můžeme pomoci tam, kde je to nejvíce naléhavé – rychle a bez byrokracie.“

V současné době se pomocnice a pomocníci starají o staré a nemocné lidi. „Ne všichni chtějí nebo mohou opustit Ukrajinu,“ vysvětluje jednatel společnosti arche noVa Mathias Anderson. „Ve válečných a krizových situacích zůstávají většinou velmi zranitelné osoby. Potřebují ochranu a pomoc.“ Plánuje se také distribuce základních humanitárních potřeb a rovněž činnosti v oblasti vody a kanalizace. arche noVa se zároveň podílí i na nouzové pomoci lidem, kteří museli z Ukrajiny uprchnout. Za tímto účelem organizace úzce spolupracuje s německými a mezinárodními partnery sítě, včetně sdružení „Aktion Deutschland Hilft“.

Unser Lieferantenportal

Ruku v ruce s našimi dodavateli

Dodavatelé jsou pro nás důležitými partnery. Díky své inovační síle, kvalitě a spolehlivosti jsou důležitou součástí výkonnosti naší společnosti. Proto s našimi dodavateli komunikujeme nejrychlejší cestou – dodavatelský portál BLANCO.

Zjistěte více