Přijměte místo

BLANCO jako zaměstnavatel

Die BLANCO Kultur erleben

Ve společnosti BLANCO jste všemu blíž: produktu, zákazníkovi, kolegům i úspěchu. S více než 1500 zaměstnanci vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme inovativní systémová řešení pro soukromé domácnosti, která naše zákazníky den co den fascinují.
V dynamickém pracovním prostředí s plochými strukturami a spoustou tvůrčí svobody pro nasazení s vlastní zodpovědností uskutečňujeme naše vysoké nároky na excelentnost a profesionalitu.

To, co dělá rozdíl, je naše firemní kultura

Jednání orientované na hodnoty a nadšení pro to, co děláme, lze cítit v každé oblasti podnikání, a to na všech úrovních.

Jsme přesvědčeni o tom, že aktivní firemní kultura založená na etických hodnotách je pro udržitelnost společnosti nezbytná. Také rodinná ústava našich akcionářů vyjadřuje naše hlavní principy pro další generace.

Firemní kultura společnosti BLANCO je bezesporu rovněž jedním z důvodů výjimečně vysoké loajality zaměstnanců. Poskytnutím tvůrčí svobody totiž otevírá nové perspektivy pro zapojení každého jednotlivce.

Tato specifická kombinace jednání založeného na hodnotách a atraktivních možností individuálního rozvoje zaměstnanců z nás činí vyhledávaného zaměstnavatele.

Kultura BLANCO – jsme

ambiciózní

„Když víme jak na to, všechno je hračka“
Věrni tomuto mottu klademe velký důraz na váš kvalifikovaný start a profesní zapracování na novém pracovišti. Protože vy nám za to stojíte.

Skvělý vstup do pracovního procesu
Hned na začátku vám ukážeme, „jak to v naší společnosti funguje“, pečlivě vás seznámíme s našimi firemními standardy a zasvětíme vás do klíčových detailů vašeho pracovního prostředí. K tomu samozřejmě patří též nahlédnutí do výrobních míst a jejich výrobních procesů. U nás vás očekávají zajímavé úkoly – a to v prostředí, ve kterém je dobrá spolupráce velkou prioritou. Nabízíme Vám spoustu prostoru ke spoluúčasti na utváření dění i vysoký stupeň zodpovědnosti, ale i atraktivní perspektivy na pozici odborných a vedoucích pracovníků.

Cílený další rozvoj
Součástí firemní kultury firmy BLANCO je i cílený další rozvoj vašich schopností. Během osobního pohovoru naplánujeme váš další rozvoj a stanovíme možnosti kvalifikace. Program dalšího vzdělávání firmy BLANCO nabízí nejrůznější odbornou přípravu. Patří sem kromě jiného rozsáhlá odborná příprava pro řízení projektů, metodická školení a workshopy pro vedoucí pracovníky, ale také široká nabídka programů na téma zdraví a rovnováha v pracovním životě. Kromě toho spolupracujeme též s řadou organizátorů seminářů a školitelů, abychom pokryli skutečně všechna témata, včetně koučování. A ve většině případů podporujeme rovněž vaši individuální angažovanost –.např. ve formě dalšího vzdělávání nebo studia při zaměstnání.

Na míru ušité kariérní perspektivy
Neustále se dále vyvíjíme – a naši vedoucí pracovníci v tom hrají velmi důležitou roli. Protože musí být víc než jen vzorem. Z tohoto důvodu důsledně investujeme do rozšiřování našeho špičkového manažerského programu a do našich vedoucích pracovníků.

Sociální zaměření
V harmonii s rodinou a soukromým životem

Našim zaměstnancům chceme poskytnout rámec, díky němuž je soulad pracovního a soukromého života samozřejmostí.

Větší flexibilita díky individuálně nastavitelné pracovní době je pro naše zaměstnance běžnou praxí již dnes. Pomocí velkorysého systému pružné pracovní doby, různých konceptů částečného úvazku, pracovní doby uzpůsobené rozličným fázím života, job-sharingu a možnosti práce na dálku vytváříme ty nejlepší předpoklady pro to, aby bylo možné stejnou měrou naplnit i nejrůznější životní plány a každodenní výzvy v soukromém životě.

Obzvlášť zaměstnanci s malými dětmi nebo rodinnými příslušníky vyžadujícími péči často čelí mimořádným výzvám. Z tohoto důvodu BLANCO spolupracuje s několika zařízeními, aby mohla našim kolegům poskytnout efektivní podporu.

Kinterbetreuung bei BLANCO

Péče o děti

Pokud jde o péči o malé děti, spolupracuje BLANCO s místním denním centrem pro děti „Schneckenhaus“ v Oberderdingenu. Mohou sem být přijaty i děti z jiných obcí nebo měst, které by jinak neměly na místo v mateřské škole nárok. Výhodou pro rodiče je prodloužená otevírací doba, celodenní péče a flexibilní výběr jednotlivých dní.

Denní centrum pro děti „Schnec.....
Společnost BLANCO nenechává své zaměstnance na pospas ani v oblasti zdraví

Zdraví je ten největší dar našeho života – a zdraví a efektivní zaměstnanci jsou také nejcennějším kapitálem společnosti. Proto naše zaměstnance podporujeme řadou atraktivních nabídek.

Bezpečnost práce

Vše začíná u bezpečnosti práce. Naši odborníci pravidelně prověřují veškeré pracovní pozice ve výrobě a správě, optimalizují jejich vybavení a poskytují rady pro další zlepšení. Kompetentní lékařskou péči poskytují naši závodní lékaři, kteří jsou k dispozici na všech pobočkách regionu – např. pro preventivní vyšetření, očkování proti chřipce, léčbu akutních onemocnění nebo kvůli fundovaným radám, jak si vybavit cestovní lékárničku.

Zdravotní otázky

A to ještě zdaleka není všechno. Po dohodě můžete využít služeb našeho zubního lékaře, který nabízí v moderní ošetřovně v prostorách podniku celé spektrum stomatologických služeb až po profylaxi. Kompetentní pomoci se vám dostane i pokud jde o psychiku. Program BLANCO Balance vás podpoří v profesních i soukromých záležitostech, abyste mistrně zvládli i ty mimořádné.

BLANCO FIT – sportovní program BLANCO

S různými aktivitami přichází také program BLANCO FIT, který nabízí např. spinální cvičení, lekce péče o záda, výživové a relaxační tréninky, odvykání kouření nebo každoroční preventivní péči pro prevenci rakoviny střev a kůže. Kromě toho spolupracujeme s fitness centry poblíž pobočky podniku – také existuje i řada sportovních skupin, ve kterých naši zaměstnanci běhají, chodí na túry, hrají fotbal nebo provádějí jiné sportovní aktivity.

Oberderdingen

Angažovanost pro vlast

„Naším domovem je svět, známe ale přednosti naší vlasti.“ Již zakladatel společnosti Heinrich Blanc jednal podle tohoto.principu a angažoval se i v sociálních otázkách. Profitovali z toho nejen zaměstnanci, ale i lidé v Kraichgau. Ekologická odpovědnost, ekonomická stabilita a společenská.angažovanost jsou také pevně zakotveny v podnikové strategii. BLANCO například podporuje řadu společenských aktivit, jako je prevence násilí na školách, ale i kulturní aktivity a řadu spolků a sdružení v příslušných lokalitách.

Hodnotová orientace
Die BLANCO Unternehmenswerte

Firemní kultura orientovaná na hodnoty

Společné hodnoty mají v našem neustále se měnícím pracovním světě větší význam než kdy dříve. BLANCO Global Values jsou náš hodnotový kompas, formují naše chování v každodenních pracovních činnostech a ukazují směr, kterým se chceme dále rozvíjet.

Heinrich-Blanc - Gründer von BLANCO

Podpora talentů

Nadace Heinricha Blanca, iniciovaná potomky Heinricha Blanca, si vzala za cíl podporovat mladé talenty v oblasti strojírenství, ekonomiky a průmyslového designu a každoročně udílí štědře dotovanou podpůrnou cenu.

Nadace Heinricha Blanca
AktionMensch Logo

BLANCO podporuje nadaci Aktion Mensch – Das WIR gewinnt.

Základní myšlenka a hlavní zásada nadace Aktion Mensch „Das WIR gewinnt“ je v dokonale harmonickém souladu s hodnotami uplatňovanými společností BLANCO a zdokumentovanými v BLANCO Global Values. Proto práci této nadace Aktion Mensch velmi rádi podporujeme.

Od roku 1964 se nadace zasazuje o podporu sociálních projektů pro realizaci inkluze, tedy přirozené soužití lidí s postižením i bez něj ve společnosti.