Informační povinnost podle článku 13 a násl. GDPR

pro naše zákazníky, dodavatele, poskytovatele služeb a zájemce

Jméno a kontaktní údaje správce
(čl. 13 odst. 1 písm. a) GDPR)

BLANCO GmbH + Co KG
Flehinger Str. 59
75038 Oberderdingen
NĚMECKO

E-mail: info@blanco.de

Jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
(čl. 13 odst. 1 písm. b) GDPR)

ENSECUR GmbH
Amalienstr. 24
76133 Karlsruhe
NĚMECKO

Přímo odpovědná osoba: pan Michael Konitzer
E-mail: dsb-blanco@ensecur.de

Informace pro zákazníky (B2B) a zájemce

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů
(čl. 13 odst. 1 písm. c) GDPR)

 • 1. Vyřizování a zpracování požadavků zájemců (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • 2. Kontroly sankčních seznamů (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení s nařízením (ES) č. 2580/2001 o opatřeních proti ostatním osobám a organizacím podezřelým z terorismu a nařízením (ES) č. 881/2002 o opatřeních proti Usámu bin Ládinovi, Al-Káidě a Talibánu)
 • 3. Vytvoření nabídky pro zájemce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • 4. Uzavírání kupních smluv (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • 5. Plnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • 6. Zpracování a doručení objednávky (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • 7. Vyřizování reklamací (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • 8. Provádění opatření k prodejním trendům (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • 9. Podpora provozních procesů poskytovateli služeb (čl. 28 GDPR)

Zájmy správce při vyváženosti zájmů
(čl. 13 odst. 1 písm. d) GDPR)

Platí pro účel 1, 3 až 8:

 • Tvorba přímého marketingu
 • Ukládání dat potencionálních zákazníků a partnerů za účelem jejich získávání
 • Použití údajů o bonitě k zajištění výpadků platby.
 • Uplatňování právních nároků a obhajoba při právních sporech
 • Zajištění bezpečnosti v oblasti IT a IT provozu společnosti
 • Zabránění trestné činnosti
 • Opatření k řízení obchodní činnosti a dalšímu rozvoji služeb a produktů

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
(čl. 13 odst. 1 písm. e) GDPR)

Úřady, banky, auditoři, výrobci softwaru, pobočky, poskytovatelé služeb v oblasti likvidace, informační agentury.

Předávání do třetích zemí
(čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR)

K přenosu dat do třetích zemí nedochází.

Doba uchovávání v souladu se zákonnými požadavky na uchovávání údajů
(čl. 13 odst. 2 písm. a) GDPR)

Výmaz osobních údajů probíhá zpravidla do deseti let od ukončení smluvního vztahu, resp. i dříve, pokud se zájemce nestane zákazníkem.

Právo na informace, opravu, výmaz, omezení zpracovávání, přenositelnost dat a vznesení námitky
(čl. 13 odst. 2 písm. b) GDPR)

Jako subjekt údajů máte kdykoliv právo na informace, opravu a výmaz svých údajů a na omezení jejich zpracování a také právo na přenositelnost údajů. V této souvislosti se prosím obraťte na správce údajů s použitím uvedených kontaktních údajů.

Právo vznést námitku
(čl. 21. odst. 1 GDPR)

Pokud zpracování vašich osobních údajů probíhá z důvodu oprávněných zájmů (účel 1, 3 až 8), máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů s použitím našich kontaktních údajů v případě, že z Vaší konkrétní situace vyplývají důvody, které tomuto zpracování údajů odporují. Toto zpracování pak ukončíme, ledaže by sloužilo k převažujícím oprávněným zájmům z naší strany.

Právo podat stížnost
(čl. 13 odst. 2 písm. d) GDPR)

Jako subjekt údajů se při stížnostech můžete kdykoli obrátit na příslušného zemského inspektora ochrany osobních údajů a svobodu informací pro Bádensko-Württembersko.

Existence nutnosti na poskytování osobních údajů
(čl. 13 odst. 2 písm. e) GDPR)

Shromážděné údaje jsou potřebné ke zpracování dotazů zájemců, vytvoření nabídky, uzavření kupních smluv, popř. za účelem provádění obchodních činností.

Informace pro dodavatele a poskytovatele služeb

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů
(čl. 13 odst. 1 písm. c) GDPR)

 • Nakupování a realizace podpůrných služeb k plnění podnikatelských účelů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • Plnění zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)
 • Zasílání informačních materiálů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

Zájmy správce při vyváženosti zájmů
(čl. 13 odst. 1 písm. d) GDPR)

 • Uplatňování právních nároků a obhajoba při právních sporech
 • Zajištění bezpečnosti v oblasti IT a IT provozu společnosti
 • Zabránění trestné činnosti
 • Opatření k řízení obchodní činnosti a dalšímu rozvoji služeb a produktů

Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů
(čl. 13 odst. 1 písm. e) GDPR)

Úřady, banky, auditoři, advokáti, pobočky, poskytovatelé služeb v oblasti likvidace, informační agentury.

Předávání do třetích zemí
(čl. 13 odst. 1 písm. f) GDPR)

K přenosu dat do třetích zemí nedochází.

Doba uchovávání v souladu se zákonnými požadavky na uchovávání údajů
(čl. 13 odst. 2 písm. a) GDPR)

Výmaz osobních údajů probíhá zpravidla do deseti let od ukončení pracovního poměru, pokud ve výjimečných případech neexistuje delší zákonem stanovená doba uchovávání, resp. při vznesení námitky zaměstnancem.

Právo na informace, opravu, výmaz, omezení zpracovávání, přenositelnost dat a vznesení námitky
(čl. 13 odst. 2 písm. b) GDPR)

Jako subjekt údajů máte kdykoliv právo na informace, opravu a výmaz svých údajů a na omezení jejich zpracování a také právo na přenositelnost údajů. V této souvislosti se prosím obraťte odpovědný orgán s použitím uvedených kontaktních údajů.

Právo vznést námitku
(čl. 21. odst. 1 GDPR)

Pokud zpracování vašich osobních údajů probíhá z důvodu oprávněných zájmů, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování osobních údajů s použitím našich kontaktních údajů v případě, že z Vaší konkrétní situace vyplývají důvody, které tomuto zpracování údajů odporují. Toto zpracování pak ukončíme, ledaže by sloužilo k převažujícím oprávněným zájmům z naší strany.

Právo podat stížnost
(čl. 13 odst. 2 písm. d) GDPR)

Jako subjekt údajů se při stížnostech můžete kdykoli obrátit na příslušného zemského inspektora ochrany osobních údajů a svobodu informací pro Bádensko-Württembersko.

Existence nutnosti na poskytování osobních údajů
(čl. 13 odst. 2 písm. e) GDPR)

Shromážděné údaje jsou potřebné pro uzavření a realizaci smluvního vztahu.