Naše vztahy s dodavateli

Dlouhodobé a spolehlivé

Dodavatelé jsou pro nás důležitými partnery. Díky své inovační síle, kvalitě a spolehlivosti jsou důležitou součástí výkonnosti naší společnosti.

Vzhledem k tomu, že partnerství je vždy založeno na vzájemné důvěře, usiluje společnost BLANCO o dlouhodobé a spolehlivé vztahy se svými dodavateli. Patří sem např. včasné zapojení do rozvojových projektů. Sourcing probíhá na mezinárodní úrovni, ale rádi a již dlouho spolupracujeme také s mnoha regionálními dodavateli. Měřítkem našeho obchodu jsou náročná, avšak spravedlivá kritéria. Dbáme přitom na to, aby naši dodavatelé dodržovali naše etické normy a směrnice.

Dodavatelský portál

Přihlášení
(Přístup pro již registrované dodavatele)

Registrace
(Chcete-li se stát dodavatelem, zaregistrujte se zde.)

Upozorňujeme, že dodavatelský portál nelze používat s chytrými telefony, tablety atd.

Dokumentace k dodavatelskému portálu

Dodavatelský portál nabízí stávajícím i potenciálním dodavatelům komunikační platformu se společností BLANCO GmbH + Co KG. Na portálu máte možnost spravovat a upravovat své údaje a dokumenty a komunikovat přímo se svým odběratelem a rovněž si vyměňovat data. Tím chce společnost BLANCO zintenzívnit partnerství se svými dodavateli a začlenit je ještě silněji do vnitřních procesů.

Zásady našich aktivit v rámci oblasti zadávání zakázek:

  • naše vztahy jsou založeny na vzájemné důvěře.
  • Usilujeme o spolehlivé dlouhodobé vztahy.
  • Výkonnost našich dodavatelů a věřitelů vyhodnocujeme podle náročných, ale spravedlivých kritérií.
  • Naše dodavatele brzy zapojujeme do vývoje našich produktů a řešení problémů. Náš trh zadávání zakázek je mezinárodní.
  • Konkurenceschopným lokálním dodavatelům poskytujeme mimořádné příležitosti.

Teilen Sie uns