Bepalingen gegevensbescherming

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

1.1 We zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder willen we u informeren over de behandeling van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is

BLANCO Belgium BV
Pleinstraat 33A
3220 Holsbeek
België
Tel.: +32 16 44 11 40
Fax: +32 16 56 96 68
E-mail: info@blanco.be


De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens, alleen of in samenwerking met anderen.

1.3 De contactgegevens van het gegevensbeschermingsteam (Art. 13 (1) lit. b AVG)).
Als u vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met ons gegevensbeschermingsteam op het e-mailadres: datenschutz-kt@blanco.de

1.4 Deze website gebruikt SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of vragen aan de verwerkingsverantwoordelijke) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks 'https://' en het hangslotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons geen informatie doorgeeft, verzamelen we alleen de gegevens die uw browser naar onze server verzendt (de zogenaamde 'serverlogbestanden'). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen laten zien:

 • Bezoek aan onze website
 • Datum en tijdstip van toegang
 • Volume van verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de site hebt bezocht
 • De gebruikte browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Het gebruikte IP-adres (in geanonimiseerde vorm, indien van toepassing)


De verwerking gebeurt in overeenstemming met art. 6(1)(f) AVG, gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons evenwel het recht voor om de serverlogbestanden op een later tijdstip te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn van onrechtmatig gebruik.

3) Contact

Er worden persoonsgegevens verzameld wanneer er contact met ons wordt opgenomen (bv. via een contactformulier, per e-mail of telefonisch). De gegevens die via een contactformulier worden verzameld, zijn te zien op het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden alleen opgeslagen en gebruikt om op uw verzoek te reageren of om contact op te nemen met u en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om uw verzoek te beantwoorden in overeenstemming met art. 6(1)(f) AVG. Als u ons contacteert met de bedoeling om een contract af te sluiten, geldt art. 6(1)(b) AVG als aanvullende rechtsgrondslag. Uw gegevens worden verwijderd zodra uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval indien uit de omstandigheden blijkt dat de betreffende zaak afdoende is opgehelderd en dat er geen wettelijke bewaarplichten bestaan.

3.1 ReCaptcha:

We gebruiken op onze website de Google ReCaptcha-functie van de provider Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland om misbruik te voorkomen van de inhoud die we aanbieden. Dit systeem helpt ons te bepalen of de gebruiker een daadwerkelijke persoon of een internetbot is. Zo kunnen we het automatische gebruik van onze contactformulieren en het versturen van spamberichten naar ons voorgelegde e-mailaccount voorkomen.

Bij gebruik van de Google ReCaptcha-functie worden cookies ingesteld die verschillende gegevens kunnen opslaan, zoals: IP-adres, URL van de doorverwijzer, informatie over het besturingssysteem, muisbewegingen, toetsaanslagen, verblijftijd of instellingen op het apparaat van de gebruiker. Deze informatie wordt opgeslagen en doorgegeven aan Google. Het is niet uit te sluiten dat de gegevens worden doorgestuurd naar een Google-server in de VS en daar worden opgeslagen. We hebben geen enkele invloed op de gegevensoverdracht.

Er kan niet worden teruggegrepen op een adequaatheidsbesluit of op andere geschikte garanties die een passend niveau van gegevensbescherming voor de VS garanderen. Als de gegevens worden doorgestuurd naar de VS, bestaat het risico dat uw gegevens door de autoriteiten van de VS worden verwerkt voor controle- en bewakingsdoeleinden zonder dat u rechtsmiddelen kunt aanwenden.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens bij Google ReCaptcha is uw vrijwillige toestemming conform art. 6(1)(1)(a) AVG. Tegelijkertijd stemt u ermee in dat uw gegevens worden doorgegeven aan de VS in overeenstemming met art. 49(1)(1)(a) AVG.

U geeft uw toestemming vrijwillig en u kunt deze te allen tijde intrekken met gevolgen voor de toekomst. Wijzig hiervoor uw cookie-instellingen onder Privacy-instellingen in de sectie Google ReCaptcha.

We verwerken uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om het doel ervan te bereiken. Als u uw toestemming intrekt door wijzigingen aan te brengen onder Privacy-instellingen, zullen we uw gegevens verwijderen, tenzij wettelijke bewaarverplichtingen dit niet toelaten.

Meer informatie over hoe Google omgaat met het gebruik van Google ReCaptcha vindt u in het privacybeleid van Google, dat u kunt raadplegen via de volgende link: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ of https://www.google.com/recaptcha/about/

4) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en bij productregistratie

Wanneer u zich aanmeldt voor een persoonlijk klantaccount, verwerken we de registratiegegevens die op de respectieve invoerformulieren worden weergegeven voor het instellen en beheren van uw klantaccount en voor het verwerken van toekomstige bestellingen. Als geregistreerde klant hebt u toegang tot uw persoonlijk klantaccount (via uw e-mailadres en het door uzelf gekozen wachtwoord), waar u uw bestelgeschiedenis kunt bekijken en uw persoonlijke instellingen kunt opslaan en wijzigen (bv. wachtwoordinstellingen, nieuwsbriefinstellingen, facturatie- en leveringsinstellingen).

Als u ook het door u aangekochte product registreert, verzamelen en gebruiken we uw gegevens om de voordelen die u bij de productregistratie (bv. vouchers) werden toegekend, te documenteren. We behouden ons tevens het recht voor om de gegevens te gebruiken bij de nieuwe en verdere ontwikkeling van onze innovatieve producten.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang, in overeenstemming met art. 6(1)(f) AVG, om u de hierboven beschreven dienst 'productregistratie' of 'klantaccount' te verlenen of om een licentieovereenkomst met u na te komen (art. 6(1)(b) AVG).

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van art. 6(1)(f) AVG (conform art. 21(1) AVG). In principe hebben we dan de mogelijkheid om dwingende redenen voor de verwerking voor te leggen om dit te kunnen blijven doen. Voor een klantaccount doen we dit evenwel niet en geldt het volgende: Het klantaccount moet dan worden verwijderd en zal niet langer voor u beschikbaar zijn.

Deze gegevens worden verwijderd als de registratie op onze website wordt geannuleerd of gewijzigd of als het klantaccount wordt stopgezet. Als verwijdering om wettelijke redenen niet mogelijk is, worden de respectieve gegevens geblokkeerd. Houd ermee rekening dat we de gegevens over bestellingen die zichtbaar zijn in uw klantaccount voor een langere periode kunnen bewaren (zie 5).

5) Uw bestellingen

Wanneer u goederen bestelt via onze onlineshop, worden de inhoudelijke gegevens die door u zijn ingevoerd en die met betrekking tot u zijn aangemaakt, verwerkt (bv. informatie uit uw bestelling, leverings- en facturatieadres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsmethodes, leveringsvoorwaarden, bestelinformatie en, in het geval van commerciële klanten, bedrijfsnamen). Daarnaast verzamelen we informatie over het tijdstip, het volume en, indien van toepassing, de plaats van uw bestelling.

We verwerken uw bestelgegevens voor het uitvoeren van de bestelling en het leveren van de bestelde goederen, evenals voor de klantenservice die de bestelling vereist.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is het afsluiten en uitvoeren van het koopcontract voor de bestelde goederen, art. 6(1)(b) AVG.

Deze gegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract (inclusief klantenservice en garantie), tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze op te slaan, bv. bij bewaarplicht opgelegd door de handels- of belastingwetgeving.

6) Inschrijven voor nieuwsbrieven en reclamemails bij het plaatsen van bestellingen

U kunt zich op onze website inschrijven voor een gratis nieuwsbrief over onze producten. De bij uw aanmelding verzamelde gegevens worden verwerkt (de gegevens die als verplichte velden worden weergegeven, zijn absoluut noodzakelijk voor de ontvangst van de nieuwsbrief; de gegevens in de niet-verplichte velden worden alleen gebruikt voor een beter persoonlijk contact en voor de selectie van de weergegeven informatie).

We sturen u via e-mail of post informatie over en aanbiedingen of speciale voordelen voor BLANCO-producten die bij u passen en die afgestemd zijn op uw interesses of toepassingen, hetzij op basis van uw uitdrukkelijke toestemming of - als u soortgelijke goederen of diensten bij ons koopt en uw e-mailadres invoert - zonder afzonderlijke toestemming.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor reclame- en productontwikkelingsdoeleinden en tegen het contact dat daarvoor via een bepaald formulier is gemaakt, geheel of gedeeltelijk, of indien nodig uw toestemming intrekken. Gebruik de relevante functies die u ter beschikking worden gesteld (bv. de afmeldfunctie in de nieuwsbriefmails of in de klantaccount) of stuur een bericht per post (onderwerp: gegevensbescherming) of per e-mail naar de contactgegevens vermeld in sectie 1.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming (art. 6(1)(a) AVG) en onze gerechtvaardigde belangen (art. 6(1)(f) AVG), indien van toepassing in combinatie met artikel 7(3) UWG (Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie).

Nadat u bezwaar hebt gemaakt of uw toestemming hebt ingetrokken, zullen wij deze gegevens uiterlijk na het einde van hun gebruik verwijderen, of ze worden alleen in een geaggregeerde, geanonimiseerde vorm opgeslagen. Indien nodig houden wij bij dat u bezwaar hebt gemaakt om te voorkomen dat u verder wordt gecontacteerd. Zie punt 9.2 voor meer informatie.

7) Gegevensoverdracht aan derden voor orderverwerking

7.1 We werken samen met de volgende dienstverleners die ons volledig of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van afgesloten contracten om uw bestelling te verwerken en de goederen te transporteren:

logistieke bedrijven (meestal GLS, Transoflex, DPD). De door ons verzamelde persoonsgegevens worden doorgegeven aan het transportbedrijf dat belast is met de levering als onderdeel van de contractverwerking, indien dit nodig is om de goederen te leveren. Voor transport in Duitsland gaat het hierbij om de naam, de naam van het bedrijf (indien van toepassing), evenals het postadres/pakketstation en eventuele bijbehorende adresuitbreidingen. Bijkomende informatie (bv. e-mailadres of telefoonnummer) kan vereist zijn in andere landen van levering vanwege het leveringstype of de plaatselijke omstandigheden, zodat de leveringsagent u kan vinden of bereiken.

In individuele gevallen zullen we uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer) doorgeven aan onze partner Filltech GmbH, Anton-Böhlen-Strasse 25, 34414 Warburg, Duitsland, die bepaalde producten namens ons rechtstreeks naar u verzendt.

De rechtsgrondslag voor de overdracht van gegevens aan onze dienstverleners is art. 6(1)(b) AVG.

7.2 Gebruik van betalingsproviders (betalingsdiensten)

 • PayPal

We geven uw betalingsgegevens door aan de in het kader van de betalingsverwerking aangestelde kredietinstelling, indien dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Voor betalingen via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of, indien aangeboden, 'aankoop op rekening' of 'betaling in termijnen' via PayPal geven we uw betaalgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna 'PayPal') als onderdeel van de betalingsverwerking. De overdracht gebeurt overeenkomstig art. 6(1)(b) AVG en wordt alleen uitgevoerd als dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - 'aankoop op rekening' of 'betaling in termijnen' via PayPal behoudt PayPal zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren. Hiertoe worden uw betalingsgegevens, indien nodig, doorgestuurd naar kredietinstellingen overeenkomstig art. 6(1)f) AVG, op basis van het gerechtvaardigd belang van PayPal voor het bepalen van uw betalingscapaciteit. PayPal steunt op het resultaat van de kredietcontrole om te beslissen over de verstrekking van de respectieve betalingsmethode met het oog op de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (ook wel scores genoemd) bevatten. Als er scores zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende actuariële procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Meer informatie over gegevensbescherming, waaronder informatie over de betreffende kredietinstellingen, vindt u in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal is mogelijk evenwel nog steeds gerechtigd om uw persoonsgegevens te verwerken, als dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

8) Registratie in het dealerportaal

U hebt de mogelijkheid om zich te registreren op onze website in het dealerportaal. Registreer u met uw klantnummer en uw postcode. In dit dealerportaal kunt u uw gegevens opslaan en bijwerken en kunt u ook aankopen doen. U ziet daar ook een overzicht van uw bestellingen en leveringen en kunt er wijzigingen aanbrengen aan de toestemmingen die u hier hebt verleend.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang, in overeenstemming met art. 6(1)(f) AVG, om u de hierboven beschreven dienst te kunnen leveren voor registratie in het dealerportaal en voor het aanmaken van een dealeraccount of het uitvoeren van een licentieovereenkomst met u (art. 6(1)(b) AVG). Het is ons gerechtvaardigd belang om u op uw verzoek een dealeraccount te verstrekken waarin u een overzicht hebt van uw gegevens, instellingen en bestellingen. U bent evenwel niet verplicht om u in het dealerportaal te registreren, aangezien het ook mogelijk is om orders te plaatsen zonder dergelijke registratie.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van art. 6(1)(f) AVG (conform art. 21(1) AVG). In principe hebben we dan de mogelijkheid om dwingende redenen voor de verwerking voor te leggen om dit te kunnen blijven doen. Voor een klantaccount doen we dit evenwel niet en geldt het volgende: Het klantaccount moet dan worden verwijderd en zal niet langer voor u beschikbaar zijn.

We bewaren uw persoonsgegevens en andere informatie die in het dealerportaal is ingevoerd slechts zolang als u in het dealerportaal bent geregistreerd. U hebt de mogelijkheid om de registratie te herroepen of te schrappen in het dealerportaal. We verwijderen dan uw toegang tot het dealerportaal. Als verwijdering om wettelijke redenen niet mogelijk is, worden de respectieve gegevens geblokkeerd. Houd er rekening mee dat we de gegevens over bestellingen die zichtbaar zijn in uw dealeraccount langer kunnen opslaan (zie 5).

We willen u erop wijzen dat bepaalde informatie in het dealerportaal onderhevig kan zijn aan wettelijke bewaartermijnen, waardoor we dergelijke informatie langer moeten bewaren vanwege juridische handels- of fiscale bepalingen. Deze informatie wordt dan alleen gebruikt voor juridische verificatie en wordt over het algemeen na 10 jaar verwijderd.

9) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies toe te laten, gebruiken we zogenaamde 'cookies' op verschillende websitepagina's. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie verwijderd, d.w.z. nadat u uw browser hebt gesloten (ook wel 'sessiecookies' genoemd). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend bij uw volgende bezoek (de 'permanente cookies'). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden, binnen een individueel bereik. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode die kan verschillen afhankelijk van het soort cookies.

We gebruiken op deze website verschillende categorieën cookies: technisch noodzakelijke cookies waarzonder de functionaliteit van onze website beperkt zou zijn, en ook optionele analyse-, functionele en marketingcookies die meestal afkomstig zijn van externe aanbieders.

9.1 Technisch noodzakelijke cookies ('essentiële cookies')

Deze cookies zijn essentieel om u te laten navigeren op onze websites en om het gebruik van hun functies mogelijk te maken. Ze slaan onder meer de volgende informatie op: de producten die u in uw winkelwagen hebt geplaatst, de voortgang van uw bestelproces, of u al dan niet akkoord gaat met het gebruik van cookies en uw cookie-instellingen. Deze cookies zijn meestal sessiespecifiek en vervallen na uw bezoek aan de website (sessie), tenzij de respectieve functionaliteit verdere opslag vereist (bv. het opslaan van de cookie-instelling). Het uitschakelen van deze categorie cookies zou de functionaliteit van de website geheel of gedeeltelijk beperken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de essentiële cookies en de verwerking van uw gegevens door deze cookies is ons gerechtvaardigd belang om u de functies van onze website te laten zien en deze beschikbaar te stellen voor gebruik, art. 6(1)(f) AVG.

9.2 Analysecookies

Analysecookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website als geheel gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina's ze het vaakst bezoeken en of ze foutberichten van websites ontvangen. Alle informatie die met behulp van deze cookies wordt verzameld, dient uitsluitend om de functionaliteit en de service van de website te begrijpen en te verbeteren.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van analysecookies en de verwerking van uw gegevens door de providers van deze cookies is uw voorafgaande toestemming (art. 6(1)a) AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in de Privacy-instellingen die u kunt openen via de link onderaan de website.

9.3 Functionele cookies

We gebruiken functionele cookies om het gebruik en de prestaties van onze website te verbeteren en te vereenvoudigen.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de functionele cookies en de verwerking van uw gegevens door de providers van deze cookies is uw voorafgaande toestemming (art. 6(1)a) AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in de Privacy-instellingen die u kunt openen via de link onderaan de website.

9.4 Marketingcookies

Marketingcookies worden gebruikt om advertenties beter af te stemmen op u en uw interesses. Ze beperken ook hoe vaak u dezelfde advertentie ziet, ze meten de effectiviteit van een reclamecampagne en ze volgen het gedrag van mensen na het bekijken van een advertentie. Deze cookies worden meestal op de website geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de websitebeheerder (in dit geval wij). Ze stellen vast dat een gebruiker een website heeft bezocht en ze geven deze informatie door aan andere bedrijven, bv. bedrijven die adverteren, of ze stemmen de reclame daarop af. Ze zijn vaak gekoppeld aan een websitefunctionaliteit van dit bedrijf. Op die manier willen we de reclame op andere websites op u afstemmen en de advertentienetwerken die we gebruiken, voorzien van informatie over uw bezoek, zodat u later precies de reclame krijgt te zien die u mogelijk interesseert op basis van uw surfgedrag.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van marketingcookies en de verwerking van uw gegevens door de providers van deze cookies is uw voorafgaande toestemming (art. 6(1)a) AVG). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in de Privacy-instellingen die u kunt openen via de link onderaan de website.

9.5 Lijst van functionele, analyse- en marketingcookies

U hebt toegang tot de lijst met de door ons gebruikte cookies en met de aanbieders die persoonsgegevens van u ontvangen via de cookies in het cookieplatform dat u kunt bereiken via de link Privacy-instellingen onderaan de pagina. Daar vindt u meer informatie over de afzonderlijke providers en cookies.

Als u in plaats daarvan meer informatie over deze cookies van ons wilt ontvangen, contacteer ons dan via de contactgegevens vermeld in sectie 1.

9.6 Hoe kan ik toestemming geven voor cookies en hoe kan ik deze toestemming intrekken?

Als u onze website voor het eerst bezoekt, wordt de informatie over gegevensbescherming weergegeven op uw landingspagina met de toestemmingstekst in optionele cookies. Door te klikken op de afzonderlijke categorieën (functionele, analyse- en marketingcookies) en vervolgens te bevestigen met ‘Aanvaarden’, stemt u ermee in dat deze cookies worden geplaatst. U kunt deze instellingen op elk gewenst moment aanpassen en wijzigen in de cookie-instellingen die u kunt openen via de link Privacy-instellingen onderaan de website.

10) Rechten van de betrokkene

10.1 De toepasselijke gegevensbeschermingswet verleent u uitgebreide rechten (rechten op informatie en tussenkomst) met betrekking tot de verwerkingsverantwoordelijke inzake de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover we u hieronder informeren:

 • Recht van toegang conform art. 15 AVG:

u hebt in het bijzonder recht op informatie over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonsgegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens werden of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of de criteria voor het bepalen van de opslagperiode, het recht op correctie, verwijdering, beperking van verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de oorsprong van uw gegevens, indien niet door ons bij u verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, inhoudelijke informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking, evenals uw recht om geïnformeerd te worden over de garanties in overeenstemming met art. 46 AVG bij het doorsturen van uw gegevens naar niet-lidstaten;

 • Recht van verbetering conform art. 16 AVG:

u hebt het recht om onjuiste gegevens over u onmiddellijk te laten verbeteren en/of onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen te laten aanvullen;

 • Recht van schrapping conform art. 17 AVG:

u hebt het recht om het schrappen van uw persoonsgegevens te vragen indien aan de voorwaarden van art. 17(1) AVG is voldaan. Dit recht is evenwel niet van toepassing als de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen;

 • Recht op beperking van de verwerking conform art. 18 AVG:

u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, zolang de door u betwiste juistheid van uw gegevens wordt geverifieerd, als u de schrapping van uw gegevens weigert als gevolg van ongeoorloofde gegevensverwerking en in plaats daarvan de beperking van de verwerking van uw gegevens vraagt, als u uw gegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, zodra we deze gegevens niet langer nodig hebben nadat het doel is bereikt, of als u een bezwaar hebt ingediend om redenen van uw specifieke situatie, zolang nog niet is vastgesteld of onze gegronde redenen voorrang hebben;

 • Recht op informatie conform art. 19 AVG:

als u het recht op verbetering, schrapping of beperking van de verwerking hebt ingesteld tegen de verwerkingsverantwoordelijke, is deze laatste verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonsgegevens over u zijn bekendgemaakt op de hoogte te brengen van deze verbetering of schrapping van de gegevens of van de verwerkingsbeperking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U hebt het recht om deze ontvangers te kennen.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform art. 20 AVG:

u hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen, als dit technisch mogelijk is;

 • Recht op intrekking van toestemming conform art. 7(3) AVG:

u hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te herroepen met gevolgen voor de toekomst. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen als er geen rechtsgrondslag is voor een verdere verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die wordt uitgevoerd op basis van de toestemming voorafgaand aan de herroeping;

 • Recht om een klacht in te dienen conform art. 77 AVG:

als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek of de plaats van de vermeende schending, onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

10.2 Recht van bezwaar conform art. 21 AVG:

Als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van ons hoger gerechtvaardigd belang bij afweging van belangen, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen deze verwerking, met toekomstige gevolgen, voor redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. Als u uw recht van bezwaar uitoefent, zullen wij de verwerking van de betreffende gegevens beëindigen. Verdere verwerking is evenwel toegestaan als we dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, fundamentele rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. Als uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor het doel van dergelijke reclame. U kunt bezwaar uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als u uw recht van bezwaar uitoefent, zullen wij de verwerking van de betrokken gegevens voor directmarketingdoeleinden beëindigen.

11) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectievelijke rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - ook op basis van de respectievelijke wettelijke bewaartermijn (bv. bewaartermijnen naar handels- en fiscaal recht). In geval van verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming conform art. 6(1)a) van de AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt. Als er wettelijke bewaartermijnen bestaan voor gegevens die vereist zijn in het kader van juridische of soortgelijke verplichtingen op basis van art. 6(1)(b) AVG worden deze gegevens routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijnen, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn voor de uitvoering of initiëring van het contract en/of er onzerzijds geen gerechtvaardigd belang bestaat om ze te bewaren. Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van art. 6(1)(f) AVG worden deze gegevens bewaard tot de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met art. 21(1) AVG, tenzij we dwingende legitieme verwerkingsgronden kunnen aantonen die voorrang hebben op de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Bij de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing op basis van art. 6(1)(f) AVG worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met art. 21(2) AVG. Tenzij anders vermeld in de andere informatie opgenomen in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt.