Ingrediënten in BLANCO onderhoudsproducten

DailyClean+

DailyClean+

  • < 5 % anionische oppervlakteactieve stoffen
DeepClean Stainless Steel

DeepClean Roestvrij staal

  • 15 – 30 % alifatische koolwaterstoffen
  • 5 – 15 % zeep
  • < 5 % aromatische koolwaterstoffen
  • niet-ionische oppervlakteactieve stoffen
DeepClean Ceramic

DeepClean Keramiek

  • Geen ingrediënten om aan te geven

In geval van nood

In geval van een vermoedelijke noodsituatie met vergiftiging is het van vitaal belang om snel en besluitvaardig te handelen. U moet op de eerste plaats een gifcentrum bellen om de situatie te beoordelen en elk levensgevaar te voorkomen. Als de situatie al levensbedreigend is, bel dan in plaats van het gifcentrum het noodnummer.